1. Soiton- ja laulunopetus sekä alkeisopetus
  2. Musiikinperusteidenopetus
  3. MUSIKANTTI-opetus
  4. Muskarit ja kansanmusiikkimuskari
  5. Lasten ja nuorten musiikkiteatteri/ esiintymisryhmät                      

**Huom. Lukukauden tuntimäärät sekä säännöt löytyvät kohdasta hinnat
_____________________
1) Soit
on- ja laulunopetus  30-45 min/kerta

                    Viulu, piano, kitara (klass. ),
                    nokkahuilu,pienkanteleet
                    lasten- ja nuorten laulu

(muut soittimet kts. Itä-Vantaan musiikkikoulu
                   www. IVMK.fi:    Huilu, saksofoni
                   Bändi-opetus: sähkökitara- ja basso, rummut

Opetuksesta:

Opettaja, oppilas ja vanhemmat luovat yhdessä 'raamit' lukuvuoden tavoitteille sekä käytettäville oppikirjoille.
Pääsääntöisesti oppilaat hankkivat oppikirjat sekä soittimet itse opettajan suosituksesta.

Esiintyminen sekä yhteissoitto edistävät sekä monipuolistavat opetusta ja kuuluvat perusopetukseen. Oppilaalle pyritään lukukauden aikana järjestämään näihin mahdollisuus joko oman tunnin yhteydessä tai muuna aikana, jolloin nämä voivat korvata vastaavan opetustunnin. 

Tasokurssien suorituksista:

Oppilaitoksessamme voi halutessaan suorittaa     1- 3 tason peruskurssisuorituksia.
Tasokurssit ohjaavat musiikkikoulun oppimäärän suorittamiseen. Oppimäärään sisältyvät myös musiikin perusteiden tasot 1-3 sekä yhteissoitto ja esiintymiset.


Alkeisopetus   15-20 min. 
                     Soittimet kts. soiton- ja laulunopetus
Soiton alku/alkeisopetusta annetaan 20 min. yksityistunnilla tai 15 min. musikantti- tai paritunnilla (yht.30 min.).

Alkeissoittotunnin lisäksi suositellaan osallistumista Musikantti-ryhmätunnille, jolloin soittimen hallinta ja yhteissoitto- sekä nuotinluvunperusteet sekä esiintymistaidot vahvistuvat.   kts. Musikantti-opetus

_____________________________________________

2) Musiikin perusteiden opettus

Tasot:    
          
MUPE -kurssit sisältävät tasot 1, 2 ja 3                  sekä musiikkitiedon perusteet.
Musiikinperusteita voi opiskella yksilöllisesti omaan tahtiinsa. Lähtökohtana vuosi/kurssi.

Suositusikäraja:
n. 9 v. sekä soittimen alkeisoppimäärä
Alkeisopinnoiksi suositellaan yhteissoitto ja/tai -lauluryhmiä.

_________________________________
Lasten- ja nuorten esiintymisryhmät/ Musiikkiteatteritoiminta 
  

Lasten- ja nuorten monipuolisella esiintymistoiminnalla on Soivissa Musikanteissa jo pitkät perinteet. Musiikkiteatterilaiset ovat tehneet näytelmiä ja esiintyneet erilaisissa ryhmissä, laulaneet ja soittaneet suurillakin lavoilla sekä saaneet kunniamainintoja että palkintoja.


 

Musiikkiteatterin produktioista ilmoitetaan
lukukausien alkaessa, jolloin voit myös
liittyä mukaan. Ryhmää suositellaan
erityisesti laulajille.


Kuvat:

Puuroa maistamassa: Keravan museo
Laulumusikantit SOUNDS -tapahtumassa Turun kirjastolla

3) MUSIKANTTI -ryhmäsoitonopetus

           Viulu, piano, kitara, nokkahuilu,pienkantele
sekä laulu

Musikanttiryhmät:
      
      Alkeis-,  Jatko 1 ja 2-  sekä  YhtyeMUSIKANTIT
           MUSIKANTTISOITINMUSKARI kts. Muskari-opetus
Ryhmäkoko- ja opetusaika:
           4-6, jolloin opetusaika 45 min. *
           *Ryhmän koko vaikuttaa opetusaikaan.

Ikä:
          Alkeismusikanttien suositus aloitusikä on n. 6-9 v.

Musikantti-soittotunti:
           Alkeismusikantin jälkeen voit ottaa lisäksi oman   .          Musikanttisoittotunnin 15-30 min.
-------------------------------------------------------------------------------
Opetuksesta ja soittimiin tutustumisesta:
Musikanttipienryhmässä voit aloittaa soittimen
soiton ja musiikin opiskelusssa tarvittavien perustaitojen hankkimisen koulun soittimilla ensin rauhassa tutustuen eri soittimiin ja värinuotteihin
aina talvilomalle saakka, jonka jälkeen vasta valitaan oma soitin. Opettaja avustaa soittimen hankinnassa. Myös koululla on vuokrattavia soittimia.

Jatkomusikantissa opetellaan hahmottamaan lisää     nuotteja ja ensimmäisiä sointuja niin että toisen  
Jatkomusikanttivuoden jälkeen voit siirtyä lukemaan  oikeaa nuottikuvaa. Ja koska alkuMusikantissa olet jo tutustunut eri soittimiin, voit myös vielä vaihtaa tai kokeilla toista soitinta.
 Esiintyminen ja yhtyesoitto:

Esiintyminen ja ryhmäsoitto tuovat soiton- ja musiikin iloa opetukseen jo heti ensimmäisestä syksystä alkaen ja opettavat orkesteri- ja  yhtyekäytäntöjä.      Musikanttiopetus  tähtääkin yhtyesoittoon ja oppilaat voivat perustaa omia  Musikanttiyhtyeitä tai liittyä lasten- ja nuorten esiintymisryhmään.

_______________________________________________
MUSIIKKI KEHITTÄÄ MONIPUOLISESTI

MUSKARISSA ANNAT LAPSELLESI
AVAIMET MUSIIKIN MAAILMAAN

4) MUSKARIOPETUS
sekä kaikille avoimet LAULUPUSSI -laulatukset
(kts. Tapahtumat sekä Vantaan kulttuuritoimen
julkaisema lehti: Lasten Kulttuuri SÄPINÄT
- saatavissa mm. kirjastoista) 

Ryhmistä:
Ryhmänkoko 6-10, opetusaika 45 min.*).
*)Ryhmän koko  vaikuttaa opetusaikaan 

Ryhmiä pyritään perustamaan ikäluokittain;               VAUVA-, TOUHU- ja PIKKUMUSKARIT,
MUSIKANTTIMUSKARIT                   
Poikkeuksena
KANSANMUSIIKKIMUSKARI  2-5 v.+ vanhempi
ja MONIKULTTUURIMUSKARIT


Opetuksesta:
         Varhaisiän musiikinopetuksen tarkoituksena on                 herättää lapsen kiinnostus ja  rakkaus musiikkia                 kohtaan sekä luoda ja kehittää musiikillisia                          perusvalmiuksia.

         Muskareissa ja vauvamuskareissa opitaan
         musiikin perusasioita ikään kuin huomaamatta                     leikkien, laulaen ja liikkuen sekä soittimia kokeillen ja           kuunnellen; silti vuosi vuodelta tasolta toiselle edeten.

Toiminta tukee lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti kannustaen lasta musiikin peruskäsitteiden hahmottamisen lisäksi muun muassa itseilmaisuun, yhdessä tekemiseen ja itsenäiseen ajatteluun.

Tutkimusten mukaan musiikin opiskelu kehittää lapsen aivotoimintaa monipuolisesti -ei siis vain musiikillisia kykyjä, vaan myös muita taitoja, kuten motoriikkaa ja sosiaalisuutta sekä kuuntelu-, hahmottamis- sekä keskittymiskykyjä.


MUSIKANTTIMUSKAREISTA:
          Musikanttimuskarit ohjaavat soitonopiskeluun.
          Musikanttimuskarissa tutustutaan leikkien rytmi-                sekä Musikantti-soittimiin (viulu, piano, nokkahuilu,              kitara, pienkantele ja laulu).

          Opetus on suunniteltu kaksivuotiseksi, jolloin                      vaihtovuosina opiskellaan joko musiikin                              peruskäsitteitä tai tutustutaan rytmeihin                             soitonopetuksen aloittamisen tueksi.         

          Musikanttimuskarissa voit aloittaa n. 4-vuotiaana.
_________________________________________________
Kuvat:

Muiskantteja esiintymässä: Nettilä
Aku-lehden 60 v. juhlilla Vantaalla: soivat Musikantit
Monikulttuurimuskarista: Soivat Musikantit
_____________________________________________________ 
KKK