• Soiton opetus                          piano, kitara, viulu, kantele ja nokkahuilu         
  • Soitinleikki ja MUSIKANTTI-opetus    (soiton ryhmäopetus alk. n. 5 v.-)
  • Musiikkileikkikoulu (0-6v.)
  • Laulusuzuki 1 ja 2- tasot (2kk-)
  • Laulun opetus 
  • Musiikinperusteiden opetus
  • Lasten ja nuorten musiikkiteatteri/ esiintymisryhmät   

Muut soittimet kts.IVMK.fi:
Bändi-soittimet, poikkihuilu ja saksofoni

Tunteja myös aikuisille!
_____________________


Soit
on opetus  (30-45 min/kerta)

                    Viulu, piano, kitara (klass. ),
                    nokkahuilu, pienkanteleet

           (muut soittimet kts. Itä-Vantaan musiikkikoulu
            www. IVMK.fi:    
            Poikkihuilu, saksofoni
            Bändi-opetus: sähkökitara- ja basso, rummut


Opetuksesta:

Opettaja, oppilas ja vanhemmat luovat yhdessä 'raamit' lukuvuoden tavoitteille sekä käytettäville oppikirjoille. Pääsääntöisesti oppilaat hankkivat oppikirjat sekä soittimet itse opettajan suosituksesta.

Kotiharjoittelu, esiintyminen sekä yhteissoitto edistävät sekä monipuolistavat opetusta ja kuuluvat perusopetukseen. Oppilaalle pyritään lukukauden aikana järjestämään näihin mahdollisuus joko oman tunnin yhteydessä tai muuna aikana, jolloin nämä voivat korvata vastaavan opetustunnin. 

Tasokurssit:

Oppilaitoksessamme voi halutessaan suorittaa     1- 3 tason peruskurssisuorituksia.
Tasokurssit ohjaavat musiikkikoulun oppimäärän suorittamiseen. Oppimäärään sisältyvät myös musiikin perusteiden tasot 1-3, kotiharjoittelu sekä yhteissoitto ja esiintymiset.


_____________________________________________
                    Soitinleikki-, alkeis- ja Musikanttiopetus   
         
Soiton alku/alkeisopetusta annetaan 20 min. yksityistunnilla tai 15-45 min. 
pari-tai Musikantti-tunnilla.


Soitinleikki- ja alkeisopetus  (n. 4 v.-  15-30 min.)

Soitinleikissä soittimeen ja soittamisessa   tarvittaviin perusvalmiuksiin tutustutaan lapsen    ikätason mukaisesti leikin avulla joko yksin tai parittain. Soitinleikin lisäksi suositellaan muskaria tai Musikanttia.


Musikantti-opetus  (n. 5/6 v.-   30-45-60 min.)*
                              *Ryhmän koko vaikuttaa opetusaikaan

Musikantti-opetuksessa voit aloittaa                   soittimen soiton ja musiikin opiskelusssa tarvittavien perustaitojen hankkimisen               pienryhmässä (3-6 hlöä/ryhmä, ryhmän koko vaikuttaa opetusaikaan)

Musikantit tutustuvat ensin rauhassa yhdessä valittuihin soittimiin (useimmiten aina talvilomalle saakka) sekä musiikin alkeisiin soitinten historiasta kertovien soitintarujen, kuva- ja värinuottien sekä koulun soittimien kanssa.

Vasta tutustumisjakson jälkeen valitaan oma soitin. Opettaja avustaa soittimen hankinnassa.     Myös koululla on vuokrattavia soittimia kokeiltavaksi. 

Musikanttiopetuksessa eri soittimet ja ryhmäsoitto
sekä esiintyminen tulevat luontevasti tutuiksi ja voit rauhassa valita itsellesi sopivan soittimen. 
Musikanttilaiset ovatkin vuosien saatossa esiintyneet soittaen, laulaen, näytellen ja myös tanssien niin eri puolilla Suomea kuin myös ulkomailla.


________________________________________   

  AKU LEHTI 60 v.
Vantaa JUMBO:

MUSIKANTIT esittivät onnittelusoitot- ja laulutMusiikin perusteiden opetus

Musiikinperusteiden opetuksen tarkoituksena on ymmärtää nuottikuvaa sekä                           tutustua musiikin historiaan ja erilaisiin soittimiin. 
Opetus tukee soitonopetusta ja antaa mahdollisuuksia mm. opetella lukemaan uusia nuotteja "ns. suoraan-prima vista" uudesta tekstistä vaikkapa laulu- ja soitinyhtyeessä tai 
sovittaa kappaleita eri soitinyhtyeile tai 
luoda uutta musiikkia itse säveltäen. 
 
Tasot:     
         
MUPE -kurssit sisältävät tasot 1, 2 ja 3                  sekä musiikkitiedon perusteet.
Musiikinperusteita voi opiskella yksilöllisesti omaan tahtiinsa. Lähtökohtana vuosi/kurssi.

Suositusikäraja: 

Suositellaan n. 9 v. ikää sekä soittimen alkeisoppimäärän suorittamista.

MUSIIKKI KEHITTÄÄ 
MONIPUOLISEST

MUSKARISSA
          ANNAT LAPSELLESI 
            AVAIMET MUSIIKIN                      MAAILMAAN 


Varhaisiän musiikinopetus:
Muskaritoiminta  ja  
Laulusuzuki 1 ja 2- tasot   alk. 2 kk -


Varhaisiän musiikinopetuksen tarkoituksena on         herättää lapsen kiinnostus ja rakkaus musiikkia         kohtaan sekä luoda ja kehittää musiikillisia                 perusvalmiuksia.
 
Varhaisiän musiikkikokemukset luovat pohjan myöhemmälle musiikin opetukselle                           ottaen huomioon mm. lapsen kehityksessä tasoja,   jolloin asioita opitaan vaivattomasti.

Tutkimusten mukaan musiikin opiskelu kehittää lapsen aivotoimintaa monipuolisesti -ei siis vain musiikillisia kykyjä, vaan myös muita taitoja, kuten motoriikkaa ja sosiaalisuutta sekä kuuntelu-, hahmottamis- sekä keskittymiskykyjä.


Muskaritoiminta  (0- 6/7 v.)

Muskareissa ja vauvamuskareissa opitaan 
musiikin perusasioita ikään kuin huomaamatta;       leikkien, laulaen ja liikkuen sekä soittimia                   kokeillen ja kuunnellen pienryhmissä.

Toiminta tukee lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti kannustaen lasta musiikin peruskäsitteiden hahmottamisen lisäksi muun muassa itseilmaisuun, yhdessä tekemiseen ja itsenäiseen ajatteluun

Muskariryhmiä pyritään perustamaan ikäluokittain
poikkeuksina kansanmusiikki- sekä monikulttuuri-muskariryhmät.

Muskariryhmissä musiikkiin tutustutaan monipuolisesti, mutta ryhmät voivat myös painottaa eri iässä erilaisia asioita, kuten liikkumista, laulamista, soittimiin tutustumista, teattria jne.. 

Ryhmänkoko 3-10 lasta + alle 3 v. vanhempi, opetusaika 20-45/60 min.
(Ryhmän koko vaikuttaa opetusaikaan ja hintaan).

___________________________________

"SUZUKITUNNEILLA LAPSET TUTUSTUVAT
MONIPUOLISESTI LAULUN MAAILMAAN"


Laulusuzukiopetus 1- ja 2-tasot alk. 2 kk-aikuiset

Laulusuzukin voi aloittaa 2kk ikäisenä ja jatkaa aikuisikään asti.

Suzukiopetuksessa laulamaan oppiminen tapahtuu aluksi kuuntelemisen, matkimisen ja toistamisen periaatteella ja vanhemmat ovat mukana tunneilla mukana. 

Tunnit järjestetään joko yksityisopetuksena               10-45 min. kerta tai ryhmäopetuksena                   (2-4 lasta/ryhmä) 30-45min.. Hinta määräytyy ryhmän koon ja valitun opetusajan mukaan.

Laulusuzukin opetusmateriaali(maksullinen) tilataan
aloitettaessa. Sisältää kirjan, työkirjan +CD:n.

Laulusuzukissa esiintyminen tehdään hauskaksi jo pienestä asti ja yhteis-sekä soolo- ja tasolaulukonsertit sekä toisten kuuntelu kuuluvat opetukseen.                         


Laulusuzukimenetelmästä:

Laulusuzuki on suomalaisen MuT Päivi Kukkamäen kehittämä laulunopetusmenetelmä, joka perustuu tunnettuun Suzuki-menetelmään ja on Suzuki- yhdistyksen (ISAn) hyväksymä.                                 Se etenee opetustasoittain pyrkien ymmärtämään lapsen maailmaa ja tukemaan lapsen ja nuoren kokonaispersoonallisuuden kehitystä. www.suzukivoice.com

           "Professori Shinichi Suzukin mielestä jokainen lapsi                syntyy  lahjakkuutena."      


______________________________________________                  


Lasten- ja nuorten esiintymisryhmät/ 

musiikkiteatteritoiminta  

   

Lasten- ja nuorten monipuolisella esiintymistoiminnalla on Soivissa Musikanteissa pitkät perinteet. 
Musiikkiteatterilaiset ovat tehneet 
musiikkinäytelmiä ja esiintyneet erilaisissa ryhmissä, laulaneet ja soittaneet sekä myös tanssineet suurillakin lavoilla ulkomaita myöten 
sekä saaneet kunniamainintoja ja palkintoja. 

Musiikkiteatterin produktioista ja sen valmistumisprosessista ilmoitetaan
lukukausien alkaessa, jolloin voit myös
liittyä mukaan ilmoittautumalla opettajallesi.
                       ______________________________________________     

Laulumusikantit vatatkunnalliseesa Nuori Kulttuuri SOUNDS  -tapahtumassa             Turun kirjastolla