1. Soiton alkeis opetusta*          (piano, Kitara, Viulu, Kantele ja Nokkahuilu)
  2. MUSIKANTTI-opetus (n. 4v-)
  3. Musiikinperusteidenopetus*   (musiikinteoria)
  4. Musiikkileikkikoulu (0-6v.)
  5. Laulusuzuki 1 ja 2- tasot (2kk-)
  6. Lasten ja nuorten musiikkiteatteri/ esiintymisryhmät   
  7. Laulu* (13v-)

*Huom. Tunteja myös aikuisille!
_____________________


1) Soit
on alkeis opetusta  30-45 min/kerta

                    Viulu, piano, kitara (klass. ),
                    nokkahuilu, pienkanteleet

           (muut soittimet kts. Itä-Vantaan musiikkikoulu
            www. IVMK.fi:    Huilu, saksofoni
            Bändi-opetus: sähkökitara- ja basso, rummut


Opetuksesta:

Opettaja, oppilas ja vanhemmat luovat yhdessä 'raamit' lukuvuoden tavoitteille sekä käytettäville oppikirjoille.
Pääsääntöisesti oppilaat hankkivat oppikirjat sekä soittimet itse opettajan suosituksesta.

Esiintyminen sekä yhteissoitto edistävät sekä monipuolistavat opetusta ja kuuluvat perusopetukseen. Oppilaalle pyritään lukukauden aikana järjestämään näihin mahdollisuus joko oman tunnin yhteydessä tai muuna aikana, jolloin nämä voivat korvata vastaavan opetustunnin. 

Tasokurssien suorituksista:

Oppilaitoksessamme voi halutessaan suorittaa     1- 3 tason peruskurssisuorituksia.
Tasokurssit ohjaavat musiikkikoulun oppimäärän suorittamiseen. Oppimäärään sisältyvät myös musiikin perusteiden tasot 1-3 sekä yhteissoitto ja esiintymiset.

Alkeisopetus   15-20 min. 
         
Soiton alku/alkeisopetusta annetaan 20 min. yksityistunnilla tai 15 min. 
musikantti- tai paritunnilla (yht.30 min.).

Alkeissoittotunnin lisäksi suositellaan osallistumista Musikantti-ryhmätunnille, jolloin soittimen hallinta ja yhteissoitto- sekä nuotinluvunperusteet sekä esiintymistaidot vahvistuvat.   kts. Musikantti-opetus

_____________________________________________

2) MUSIKANTTI -ryhmäsoitonopetus

           Viulu, piano, kitara, nokkahuilu sekä pienkantele 

Musikanttiryhmät: 
            
Alkeis-,  Jatko 1 ja 2-  sekä  YhtyeMUSIKANTIT
           MUSIKANTTISOITINMUSKARI 

Ryhmäkoko- ja opetusaika: 
           4-6, jolloin opetusaika 45 min. *
           *Ryhmän koko vaikuttaa opetusaikaan.

Ikä:
          Alkeismusikanttien suositus aloitusikä on n. 6-9 v.

Musikantti-soittotunti:
           Alkeismusikantin jälkeen voit ottaa lisäksi oman              Musikanttisoittotunnin 15-30 min. 

Opetuksesta ja soittimiin tutustumisesta:
Musikanttipienryhmässä voit aloittaa soittimen 
soiton ja musiikin opiskelusssa tarvittavien perustaitojen hankkimisen koulun soittimilla ensin rauhassa tutustuen eri soittimiin ja värinuotteihin 
aina talvilomalle saakka, jonka jälkeen vasta valitaan oma soitin. Opettaja avustaa soittimen hankinnassa. Myös koululla on vuokrattavia soittimia.

Jatkomusikantissa opetellaan hahmottamaan lisää nuotteja ja ensimmäisiä sointuja niin että toisen Jatkomusikanttivuoden jälkeen voit siirtyä lukemaan oikeaa nuottikuvaa. Ja koska alkuMusikantissa olet jo tutustunut eri soittimiin, voit myös vielä vaihtaa tai kokeilla toista soitinta.

MUSIKANTTIMUSKAREISTA:
Musikanttimuskarissa voit aloittaa n. 4-vuotiaana

Musikanttimuskarit ohjaavat soitonopiskeluun.
Musikanttimuskarissa tutustutaan leikkien rytmi-   sekä Musikantti-soittimiin (viulu, piano, nokkahuilu, kitara, pienkantele ja laulu). 

Opetus on suunniteltu kaksivuotiseksi, jolloin         vaihtovuosina opiskellaan joko musiikin                 peruskäsitteitä tai tutustutaan rytmeihin                 soitonopetuksen aloittamisen tueksi.          
.
  
Muiskantteja esiintymässä:
Nettilä
Aku-lehden 60 v. juhlilla Vantaalla: 

Esiintyminen ja yhtyesoitto:

         Esiintyminen ja ryhmäsoitto tuovat soiton- ja                     musiikin iloa opetukseen jo heti ensimmäisestä             syksystä alkaen ja opettavat orkesteri- ja                          yhtyekäytäntöjä. Musikanttiopetus  tähtääkin                 yhtyesoittoon ja oppilaat voivat perustaa omia                  Musikanttiyhtyeitä tai liittyä lasten- ja nuorten                 esiintymisryhmään. 

_____________________________________________        
3) Musiikin perusteiden opettus

Tasot:              
MUPE -kurssit sisältävät tasot 1, 2 ja 3                  sekä musiikkitiedon perusteet.
Musiikinperusteita voi opiskella yksilöllisesti omaan tahtiinsa. Lähtökohtana vuosi/kurssi.

Suositusikäraja:
n. 9 v. sekä soittimen alkeisoppimäärä
Alkeisopinnoiksi suositellaan yhteissoitto ja/tai -lauluryhmiä.

_________________________________

MUSIIKKI KEHITTÄÄ 
MONIPUOLISEST

MUSKARISSA
ANNAT LAPSELLESI 
AVAIMET MUSIIKIN MAAILMAAN 
4) MUSIIKKILEIKKIKOULU 


Ryhmistä:
Ryhmänkoko 6-10, opetusaika 20-45min.
(Ryhmän koko vaikuttaa opetusaikaan ja hintaan)

Ryhmiä pyritään perustamaan ikäluokittain;               VAUVA-, TOUHU- ja PIKKUMUSKARIT,
MUSIKANTTIMUSKARIT                    
Poikkeuksena 
KANSANMUSIIKKIMUSKARI  2-5 v.+ vanhempi
ja MONIKULTTUURIMUSKARIT

Opetuksesta:
            Varhaisiän musiikinopetuksen tarkoituksena on               herättää lapsen kiinnostus ja rakkaus musiikkia               kohtaan sekä luoda ja kehittää musiikillisia                       perusvalmiuksia. 

            Muskareissa ja vauvamuskareissa opitaan 
            musiikin perusasioita ikään kuin huomaamatta                 leikkien, laulaen ja liikkuen sekä soittimia                        kokeillen ja kuunnellen.

Toiminta tukee lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti kannustaen lasta musiikin peruskäsitteiden hahmottamisen lisäksi muun muassa itseilmaisuun, yhdessä tekemiseen ja itsenäiseen ajatteluun.

Tutkimusten mukaan musiikin opiskelu kehittää lapsen aivotoimintaa monipuolisesti -ei siis vain musiikillisia kykyjä, vaan myös muita taitoja, kuten motoriikkaa ja sosiaalisuutta sekä kuuntelu-, hahmottamis- sekä keskittymiskykyjä.

5) Laulusuzuki 1 ja 2- tasot

     Laulusuzukin voi aloittaa 2kk ikäisenä ja jatkaa                      aikuisuuteen asti.
     Tunnit järjestetään joko yksityis opetuksena 10-45min         kerta tai ryhmä opetuksena (2-4 lasta ryhmä) 30-45min.

Opetus:

    Suzuki opetuksessa myös vanhemmat ovat                         tunneilla mukana.                                                                 Laulamaan oppiminen tapahtuu aluksi kuuntelemisen,         matkimisen ja toistamisen periaatteella. Perheet tilaavat      opetus paketin kun tunnit alkavat.                                         Suzukitunneilla lapsi tutustuu monipuolisesti laulun             maailmaan.

Laulusuzukimenetelmä:

    Laulusuzuki on suomalaisen MuT Päivi Kukkamäen             kehittämä laulunopetusmenetelmä, joka perustuu                 tunnettuun Suzuki-menetelmään ja on Suzuki-                    yhdistyksen (ISAn) hyväksymä menetelmä.                         Se etenee opetustasoittain pyrkien ymmärtämään                 lapsen maailmaa ja tukemaan lapsen ja nuoren                     kokonaispersoonallisuuden kehitystä.                                    www.suzukivoice.com

       Professori Shinichi Suzukin mielestä jokainen lapsi                 syntyy  lahjakkuutena.                  


______________________________________________


6) Lasten- ja nuorten esiintymisryhmät/ Musiikkiteatteritoiminta  
   

Lasten- ja nuorten monipuolisella esiintymistoiminnalla on Soivissa Musikanteissa jo pitkät perinteet. Musiikkiteatterilaiset ovat tehneet näytelmiä ja esiintyneet erilaisissa ryhmissä, laulaneet ja soittaneet suurillakin lavoilla sekä saaneet kunniamainintoja että palkintoja. 

Musiikkiteatterin produktioista ilmoitetaan
lukukausien alkaessa, jolloin voit myös
liittyä mukaan. Ryhmää suositellaan
erityisesti laulajille.


Kuvat:

Puuroa maistamassa: Keravan museo
Laulumusikantit SOUNDS -tapahtumassa Turun kirjastolla

 ______________________________________________

7) Laulu