บุญช่วย มะนาวแป้นไต้หวัน สายพันธุ์ ที่มีมานานแล้วหลายสิบปี ลูกใหญ่ เปลือกบาง น้ำเยอะ ออกลูกทั้งปี ปลูกในกระถางได้ เป็นสวนมะนาวแป้นไต้หวัน ที่เก่าแก่ที่อยู่ใน จังหวัด ปราจีนบุรี ลูกผลมะนาวแป้นไต้หวันตลาดต้องการมาก

 จำหน่ายกิ่งพันธุ์ มะนาวแป้นไต้หวัน 
มีให้เลือก 3 แบบ

แบบที่ 1 กิ่งพันธ์ุมะนาวแป้นไต้หวัน ความสูงของลำต้น 80 - 100  Cm
แบบที่ 2 กิ่งพันธุ์มะนาวแป้นไต้หวัน ความสูงของลำต้น 100 - 150 Cm
แบบที่ 3 กิ่งพันธุ์มะนาวแป้นไต้หวัน ความสูง 200 Cm

ปล : จำหน่ายทั้งกิ่งพันธ์ และผลมะนาวแป้น
 สนใจติดต่อ 081-7825-193 
สวน บุญช่วย มะนาวแป้น โอเค ครับ