Trang chủ

TRUNG TÂM ĐIỆN LẠNH QUANG TRUNG ĐẠI LÝ CHUYÊN CUNG CẤP SỢI ĐỐT - THANH ĐỐT - RUỘT ĐUN NƯỚC CHO BÌNH NÓNG LẠNH UY TÍN TẠI HÀ NỘI

ĐT: 0989.240.350 - 024.2241.1596 - 024.2241.2295

Địa chỉ: 41 ngõ 139 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://suabinhnonglanh365ngay.blogspot.com/

Cung cấp sợi đốt, thanh đốt, ruột đun nước bình nóng lạnh - máy nước nóng chính hãng của tất cả các hãng bình nóng lạnh thường được khách hàng đánh giá cao như: Ariston, Apollo, Picenza, Rossi, Centon, Ferroli, Kangaroo, Olympic, Prima, Prime, Perla, Panasonic, Tân Á, Sanaky, Inax, Electrolux, Midea, Funiki, Hera, Nasuta, Themex, Atlantic...

Sợi đốt thanh đốt bình nóng lạnh Ariston 15 lít 

Giao hàng tại Hà Nội.

Nhận ship trên toàn quốc

Liên hệ: 0989.240.350 - 024.2241.1596
 

Sợi đốt bình nóng lạnh Ariston 15 lít lõm
Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
Sợi đốt bình nóng lạnh Ariston 15 lít phẳng
Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350 

Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
  
 Sợi đốt thanh đốt bình nóng lạnh Ariston 20 lít 

Giao hàng tại Hà Nội.

Nhận ship trên toàn quốc

Liên hệ: 0989.240.350 - 024.2241.1596
           
Sợi đốt bình nóng lạnh Ariston 20 lít 5 vít đế liền

Giá: 
Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350

Sợi đốt bình nóng lạnh Ariston 20 lít 5 vít đế rời
Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
 

 Sợi đốt thanh đốt bình nóng lạnh Ariston 30 lít

Giao hàng tại Hà Nội.

Nhận ship trên toàn quốc

Liên hệ: 0989.240.350 - 024.2241.1596
 
.
Sợi đốt bình nóng lạnh Ariston 30 lít phẳng

Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
 
Sợi đốt bình nóng lạnh Ariston 30 lít lõm

Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350


Sợi đốt bình nóng lạnh Ariston 30 lít đế bè


Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.35

 

Sợi đốt bình nóng lạnh Ariston 30 lít bằng đồng

Giá: Liên hệ 0989.240.350

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350 
 Sợi đốt thanh đốt bình nóng lạnh Ariston 30 lít 

Giao hàng tại Hà Nội.

Nhận ship trên toàn quốc

Liên hệ: 0989.240.350 - 024.2241.1596
 
Sợi đốt bình nóng lạnh Ariston 30 lít bằng đồng
Giá: Liên hệ 0989.240.350

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350 
   
 Sợi đốt thanh đốt bình nóng lạnh Ariston bằng đồng 50 lít
Giao hàng tại Hà Nội.
Nhận ship trên toàn quốc

Liên hệ: 0989.240.350 - 024.2241.1596
 

Sợi đốt bình nóng lạnh Ariston 50 lít bằng đồng có đế 
Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
 

Sợi đốt bình nóng lạnh Ariston 50 lít đế liền

Giá: Liên hệ

Giao tại nhà miễn phí tại Hà Nội
Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
 
 Sợi đốt thanh đốt bình nóng lạnh Picenza

Giao hàng tại Hà Nội.

Nhận ship trên toàn quốc

Liên hệ: 0989.240.350 - 024.2241.1596
 

Sợi đốt bình Picenza 15 lít

Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
 
Sợi đốt bình Picenza 30 lít

Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
 
Sợi đốt lục lăng bình nóng lạnh Picenza 15 lít
Giá: Liên hệ
Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
Sợi đốt lục lăng bằng đồng bình nóng lạnh Picenza 30 lít
Giá: Liên hệ
Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
 Sợi đốt thanh đốt bình nóng lạnh Funiki

Giao hàng tại Hà Nội.

Nhận ship trên toàn quốc

Liên hệ: 0989.240.350 - 024.2241.1596
Sợi đốt bình nóng lạnh Funiki 15 lít

Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
Sợi đốt bình nóng lạnh Funiki 30 lít
Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
  
 Sợi đốt thanh đốt bình nóng lạnh Olympic

Giao hàng tại Hà Nội.

Nhận ship trên toàn quốc

Liên hệ: 0989.240.350 - 024.2241.1596
 
Sợi đốt bình nóng lạnh Olympic 15 lít

Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
 
Sợi đốt bình nóng lạnh Olympic 30 lít

Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
  
 Sợi đốt thanh đốt bình nóng lạnh Ferroli 15 lít
Giao hàng tại Hà Nội.

Nhận ship trên toàn quốc
Liên hệ: 0989.240.350 - 024.2241.1596
 
Sợi đốt bình nóng lạnh Ferroli 15 lít
Giá: Liên hệ 

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350

Sợi đốt bình nóng lạnh Ferroli 15 lít
Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
 
Sợi đốt bình nóng lạnh Ferroli 15 lít
Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
 
  Sợi đốt thanh đốt bình nóng lạnh Ferroli 30 lít

Giao hàng tại Hà Nội.

Nhận ship trên toàn quốc

Liên hệ: 0989.240.350 - 024.2241.1596
 
Sợi đốt bình nóng lạnh Ferroli 30 lít
Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
 

Sợi đốt bình nóng lạnh Ferroli 30 lít bình vuông

Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350


Sợi đốt bình nóng lạnh Ferroli 30 lít

Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
 
 
Sợi đốt bình nóng lạnh Ferroli 30 lít

Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
 Sợi đốt thanh đốt bình nóng lạnh Braun

Giao hàng tại Hà Nội.

Nhận ship trên toàn quốc

Liên hệ: 0989.240.350 - 024.2241.1596
 
Sợi đốt bình nóng lạnh Braun

Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
   
 Sợi đốt thanh đốt bình nóng lạnh Rossi

Giao hàng tại Hà Nội.

Nhận ship trên toàn quốc

Liên hệ: 0989.240.350 - 024.2241.1596
 
Sợi đốt bình nóng lạnh Rossi 15 lít

Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
 
Sợi đốt bình nóng lạnh Rossi 30 lít

Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
 
Sợi đốt bình nóng lạnh Rossi 30 lít

Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
 
Sợi đốt bình nóng lạnh Rossi 30 lít

Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
  Sợi đốt thanh đốt bình nóng lạnh Rossi

Giao hàng tại Hà Nội.

Nhận ship trên toàn quốc

Liên hệ: 0989.240.350 - 024.2241.1596

Sợi đốt bình nóng lạnh Rossi 30 lít
Giá: Liên hệ
Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
 
Sợi đốt bình nóng lạnh Rossi 30 lít

Giá: Liên hệ
Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
 
Sợi đốt bình nóng lạnh Rossi 30 lít
Giá: Liên hệ
Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
 

Sợi đốt bình nóng lạnh Rossi 30 lít

Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
  Sợi đốt thanh đốt bình nóng lạnh Tân Á

Giao hàng tại Hà Nội.

Nhận ship trên toàn quốc

Liên hệ: 0989.240.350 - 024.2241.1596
 

Sợi đốt bình nóng lạnh Tân Á 15 lít
Giá: Liên hệ
Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
 

Sợi đốt bình nóng lạnh Tân Á 30 lít
Giá: Liên hệ
Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350

Sợi đốt bình nóng lạnh Rossi 30 lít
Giá: Liên hệ
Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
 
 Sợi đốt thanh đốt bình nóng lạnh Sanaky

Giao hàng tại Hà Nội.

Nhận ship trên toàn quốc

Liên hệ: 0989.240.350 - 024.2241.1596
 
Sợi đốt bình nóng lạnh Sanaky 30 lít chính hãng
Giá: Liên hệ
Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
 
  
 Sợi đốt thanh đốt bình nóng lạnh Hera

Giao hàng tại Hà Nội.

Nhận ship trên toàn quốc

Liên hệ: 0989.240.350 - 024.2241.1596

Sợi đốt bình nóng lạnh Hera

Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
 
Sợi đốt bình nóng lạnh Hera

Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
 
Sợi đốt bình nóng lạnh Hera

Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
 
  Sợi đốt thanh đốt bình nóng lạnh Apollo

Giao hàng tại Hà Nội.

Nhận ship trên toàn quốc

Liên hệ: 0989.240.350 - 024.2241.1596
 
Sợi đốt bình nóng lạnh Apollo
Giá: Liên hệ
Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
 
Sợi đốt bình nóng lạnh Apollo
Giá: Liên hệ
Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
 
Sợi đốt bình nóng lạnh Apollo

Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
Sợi đốt bình nóng lạnh Apollo
Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
 Sợi đốt thanh đốt bình nóng lạnh Amigo

Giao hàng tại Hà Nội.

Nhận ship trên toàn quốc

Liên hệ: 0989.240.350 - 024.2241.1596

Sợi đốt bình nóng lạnh Amigo loại dài
Giá: Liên hệ
Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350

Sợi đốt bình nóng lạnh Amigo loại ngắn
Giá: Liên hệ
Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
  
  Sợi đốt thanh đốt đa năng cho bình nóng lạnh

Giao hàng tại Hà Nội.

Nhận ship trên toàn quốc

Liên hệ: 0989.240.350 - 024.2241.1596
 
Sợi đốt bình nóng lạnh Đa năng 15 lít

Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
 
Sợi đốt bình nóng lạnh Đa năng 30 lít

Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
  
 Sợi đốt thanh đốt bình nóng lạnh khác

Giao hàng tại Hà Nội.

Nhận ship trên toàn quốc

Liên hệ: 0989.240.350 - 024.2241.1596
 
Sợi đốt bình nóng lạnh 2000W

Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350

Sợi đốt bình nóng lạnh 1500W

Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
 
Sợi đốt bình nóng lạnh 3000W
Giá: Liên hệ
Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
 
  Sợi đốt máy xông hơi

Giao hàng tại Hà Nội.

Nhận ship trên toàn quốc

Liên hệ: 0989.240.350 - 024.2241.1596
 

Sợi đốt máy xông hơi

Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
 

Sợi đốt máy xông hơi

Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
  
  Sợi đốt các loại khác

Giao hàng tại Hà Nội.

Nhận ship trên toàn quốc

Liên hệ: 0989.240.350 - 024.2241.1596
 
Sợi đốt bình nóng lạnh
Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
 

Sợi đốt bình nóng lạnh

Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350

 

Sợi đốt bình nóng lạnh

Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350

Sợi đốt bình nóng lạnh

Giá: Liên hệ

Nhận lắp sợi đốt tại nhà: Liên hệ 0989.240.350
     
Sợi đốt bình nóng lạnh hay còn gọi là thanh đốt, ruột đun nước bình nóng lạnh - máy nước nóng... là linh kiện có thể nói là quan trọng nhất trong bình nóng lạnh, sợi đốt bình nóng lạnh có tác dụng làm nóng nước trong bình nóng lạnh nhanh chóng. 

Qua thời gian sử dụng lâu ngày, bình nóng lạnh nhà bạn nay bỗng có dấu hiệu đèn vẫn sáng nhưng nước trong bình không nóng, không đủ độ nóng, nước vẫn nóng nhưng điện bị rò ra ngoài gây giật điện khi sử dụng nước... gây phiền phức trong sinh hoạt hàng ngày, nhất là trong những ngày mùa đông giá rét. Trao đổi với kỹ thuật viên chuyên ngành sửa chữa bình nóng lạnh tại Hà Nội bạn biết được máy nước nóng nhà mình đang bị hỏng sợi đốt.

Bán sợi đốt bình nóng lạnh
Bán sợi đốt bình nóng lạnh
Khi sợi đốt bình nóng lạnh bị hỏng cần phải thay thế bằng một sợi đốt mới thì bình mới có thể hoạt động lại bình thường. Bạn hoàn toàn có thể tự thay thế sợi đốt mới cho bình nóng lạnh một cách dễ dàng nhưng không biết địa chỉ bán sợi đốt bình nóng lạnh chính hãng ở đâu uy tín, có bảo hành, đúng mẫu mã, chủng loại...?

Nếu có thắc mắc gì về sợi đốt bình nóng lạnhhãy gọi ngay cho chúng tôi theo số: 0989.240.350 - 024.2241.1596. Trung tâm Điện lạnh Quang Trung là đại lý chuyên cung cấp, bán buôn, bán lẻ vật tư linh kiện thay thế cho bình nóng lạnh như: cung cấp rơ le, bộ dây chống giật, chống rò điện bình nóng lạnh, cảm biến điều khiển nhiệt độ, bộ vi mạch điện tử, thanh dương cực ma giê, thanh lọc cặn, khử cặn, dây đèn báo, van an toàn, van 1 chiều, tai treo bình nóng lạnh, gioăng bình nóng lạnh, vỏ bình nóng lạnh, gông bình nóng lạnh, mặt bích bình nóng lạnh... và cũng là đơn vị cung cấp bán sợi đốt bình nóng lạnh tại Hà Nội

Đại lý chúng tôi hiện luôn có sẵn tất cả các loại sợi đốt của tất cả các hãng bình nóng lạnh có trên thị trường, đủ loại kích cỡ sợi đốt dùng cho bình nóng lạnh 10 lít, 15 lít, 20 lít, 30 lít, 40 lít, 50 lít, 80 lít, 100 lít, 200 lít..., đủ chủng loại phù hợp với từng hãng, từng đời bình nóng lạnh khác nhau.... Bảo đảm 100% hàng chính hãng ăn khớp tuyệt đối, bảo hành đổi hàng tận nhà trong nội và ngoại thành Hà Nội và các khu vực lân cận…

Bán sợi đốt bình nóng lạnh
Bán sợi đốt bình nóng lạnh
Bán sợi đốt bình nóng lạnh của tất cả các hãng như:

Bán sợi đốt bình nóng lạnh Ariston
Bán sợi đốt bình nóng lạnh Picenza
Bán sợi đốt bình nóng lạnh Olympic
Bán sợi đốt bình nóng lạnh Prime
Bán sợi đốt bình nóng lạnh Prima
Bán sợi đốt bình nóng lạnh Kangaroo
Bán sợi đốt bình nóng lạnh Hera
Bán sợi đốt bình nóng lạnh Ferroli
Bán sợi đốt bình nóng lạnh Perla
Bán sợi đốt bình nóng lạnh Rossi
Bán sợi đốt bình nóng lạnh Tân Á
Bán sợi đốt bình nóng lạnh Nasuta
Bán sợi đốt bình nóng lạnh Themex
Bán sợi đốt bình nóng lạnh Sanaky
Bán sợi đốt bình nóng lạnh Inax
Bán sợi đốt bình nóng lạnh Apollo
Bán sợi đốt bình nóng lạnh Electrolux
Bán sợi đốt bình nóng lạnh Funiki
Bán sợi đốt bình nóng lạnh Centon
Bán sợi đốt bình nóng lạnh Panasonic
Bán sợi đốt bình nóng lạnh Midea
Bán sợi đốt bình nóng lạnh Atlantic...

Nhận ship hàng trong nội và ngoại thành Hà Nội và các khu vực lân cận, phục vụ nhanh chóng, không ngại xa 24/24 giờ tất cả các ngày không nghỉ, kể cả ngày nghỉ lễ, thứ 7 và chủ nhật.

Bán sợi đốt bình nóng lạnh
Bán sợi đốt bình nóng lạnh
Khi quý khách có nhu cầu cần mua sợi đốt bình nóng lạnh quý khách hãy gọi ngay đến số hotline 24/24h: 0989.240.350 - 024.2241.1596 - 024.2241.2295 - 024.2241.2639 để được giao hàng tại Hà Nội

Hoặc trực tiếp đến cửa hàng bán sợi đốt bình nóng lạnh tại Hà Nội41 ngõ 139 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Quý khách nào muốn lấy buôn số lượng nhiều vui lòng liên hệ cho chúng tôi để có được giá ưu đãi nhất.

Cách thức mua hàng:

- Quý khách có nhu cầu mua thanh đốt bình nước nóng lạnh vui lòng liên hệ 0989.240.350 và cho chúng tôi biết model của máy hoặc máy nước nóng thuộc các hãng sản xuất nào, dung tích bình bao nhiêu lít... để được mua sợi đốt máy nước nóng chính hãng. 

- Quý khách sẽ được báo giá cụ thể ngay sau khi chúng tôi nhận được thông tin về bình nóng lạnh mà quý khách cung cấp.

Hình thức giao hàng và thanh toán:

- Khách hàng thuộc khu vực Hà Nội sẽ được ship hàng sau 30 phút, giao hàng và nhận tiền tại nhà khách hàng 

- khách hàng khu vực miền trung, miền tây và miền nam các tỉnh thành phía bắc không thuộc Hà Nội có nhu cầu mua ruột đun bình nóng lạnh vui lòng chuyển khoản cho chúng tôi trước để được giao hàng tận nơi sử dụng chậm nhất sau 5 ngày, nhanh nhất trong 1 ngày.

Hình thức chuyển hàng cho khách tỉnh: Gửi bưu điện hoặc gửi xe khách theo yêu cầu.

Bán sợi đốt, thanh đốt bình nóng lạnh tại Hà Nội
Bán sợi đốt bình nóng lạnh

Quý khách chuyển khoản vào tài khoản sau:

Tên chủ tài khoản: Nguyễn Thị Hương 
Số CMT: 012442924 Ngày cấp: 10/11/2008 Nơi cấp: Thành phố Hà Nội 
Số TK: 1400205400647 
Tại ngân hàng: Nông Nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Láng Hạ

Tên chủ tài khoản: Nguyễn Thị Hương 
Số CMT: 012442924 Ngày cấp: 10/11/2008 Nơi cấp: Thành phố Hà Nội 
Số TK: 0451000418275
Tại ngân hàng: Vietcombank Thành Công


Quý khách nào có nhu cầu vui lòng liên hệ tới địa chỉ sửa chữa bình nóng lạnh tại Hà Nộicủa chúng tôi để được thợ chuyên ngành phục vụ nhiệt tình, chu đáo, nhanh chóng và thuận tiện. 

Hân hạnh được phục vụ quý khách!

Comments