Sogstikollen veilag

Sogstikollen veilag ivaretar drift og vedlikehold av veiene Sogstikollen og Bråtanveien i Drøbak.

Vil du komme i kontakt med Sogstikollen veilag, send en e-post til sogstikollen@gmail.com


Informasjon til utbyggere

Da det mottas henvendelser fra tid til annen fra medlemmene om at veien blir sperret ved vareleveranser samt hensynet til utrykningskjøretøyer og annet etc, ble det på styremøte den 14.5.2014 besluttet å legge ut følgende oppfordringer til utbyggere/medlemmer:

  • Unngå vareleveringer og sperring av veien i tidsrommene 0700 - 0900 og 1500 -1700

  • Ved vareleveringer etc lengre enn 10-15 minutter må alle medlemmer i veilaget enten bli skriftlig varslet i god tid, eller at det settes opp skilt med varsel om stengning ved aktuelt nummer, i krysset Bråtanveien og ved innkjøringen til Sogstikollen fra Sogstiveien, avhengig av hvor i veisystemet hendelsen kommer til å skje. Skiltet skal også gi varsel om omkjøring via Sogstieika.

  • Dersom byggeaktiviteter over tid hvor veien kan bli sperret, er det viktig at alle beboerne i veilaget blir informert om omfang etc.

  • For øvrig henvises det til vedtektene med tilhørende Retningslinjer for anleggsavgifter mm (se menyen til venstre).

Styret takker for alles imøtekommenhet for god trafikkavvikling og ønsker lykke til med de enkelte prosjektene


Ajourført pr juni 2019