Σύρος 2011

Σκοπός του Συνεδρίου είναι ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος αναφορικά με την εφαρμογή των «Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (ΤΠΕ-Ε), καθώς και στις σύγχρονες πρακτικές τους έτσι όπως διαμορφώνονται στο σημερινό σχολείο. Ιδιαίτερα στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση των προβλημάτων διδακτικής μεθοδολογίας με τη συνδρομή ΤΠΕ.

Το 6ο Συνέδριο απευθύνεται κυρίως στους:
- Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
- Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
- Επιμορφωτές/τριες ΤΠΕ
- Επιμορφωτές/τριες και επιμορφούμενους/ες των ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου.
- Φοιτητές/τριες Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Η/Υ & Πληροφορικής.
- Μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

URL: http://e-diktyo.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=95:1-2011&catid=54:-2011&Itemid=98
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
  May 30, 2011, 12:05 AM sof sof2
ċ

View
  May 29, 2011, 11:36 PM sof sof2
Comments