Αρχική

 
Η Ομάδα Εργασίας "SoF" των Εκπαιδευτηρίων Δούκα έχει συντονιστικό ρόλο, συνεργαζόμενη «οριζόντια» με όλες τις Βαθμίδες  Τμήματα και τις Ομάδες Εργασίας οι οποίες έχουν ως βασικό σκοπό την υλοποίηση του «Σχολείου του Μέλλοντος» αλλά και υλοποιεί συγκεκριμένες "κάθετες" δράσεις. Η SoF ενημερώνει, συγκεντρώνει, συνεργάζεται, παρακολουθεί (χρονοδιαγράμματα), επικοινωνεί με τις "δορυφορικές" Ο.Ε. αλλά κα διαχειρίζεται επιμέρους δράσεις.

Ο ιστότοπος αυτός έχει ενημερωτικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα (από όλους για όλους), με βασικό σκοπό τη διαμοίραση όλων των πηγών μας και του παραγόμενου υλικού.


Comments