עיצוב תכנה - מבנה נתונים

  עיצוב תוכנה מבוסס עצמיםC#

פרקי הלימוד | חומרי לימוד | סביבת העבודה | עדכונים ותיקונים

 פרקי הלימוד:

·   פרק 1 - מבוא

·        פרק 2 - עצמים  [פתרונות מצגות ומדריך למורה ]

·        פרק 3 - מחלקות  [פתרונות מצגות ומדריך למורה ]

·        פרק 4 - רקורסיה  [פתרונות מצגות ומדריך למורה ]

·        פרק 5 - יעילות  [פתרונות מצגות ומדריך למורה ]

·        פרק 6 - הפניות ועצמים מורכבים  [פתרונות מצגות ומדריך למורה ]

·        פרק 7 - ייצוג אוספים  [פתרונות מצגות ומדריך למורה ]

·        פרק 8 - מחסנית ותור [פתרונות מצגות ומדריך למורה ]

·        פרק 9 - רשימה [פתרונות מצגות ומדריך למורה ]

·        פרק 10 - עץ בינרי [פתרונות מצגות ומדריך למורה ]

·        פרק 11 - תרגיל מסכם: מפה [פתרונות מצגות ומדריך למורה ]

חומרי לימוד:

·        HelpFiles [ TestPhoneBook.cs ]

·        שאלות מאגר     

סביבת העבודה:

·        מדריך טכני  להתקנה ושימוש ב- C# Express

·        מדריך לשימוש בספריית העזר Unit4

קבצי מקור נוספים

 
תרגיל  נושא  
ממשק תאריך 
-דוגמא למימוש 

class date 

עבודה  עם פעולות גנריות של מבני נתונים - רק להוריד   - ולהריץ   

דוגמה כללית  

 

 

מצגת  תרגילים

רשימה ועצים  

 

 קישורים לאתרי לימוד שימוש

בלוג שהעלה פתרונות לספר

מרכז המורים הארצי למדעי המחשב
באתר ניתן למצוא את הגליונות של "הבטים בהוראת מדעי המחשב",
כתב עת למורים למדעי המחשב וטכנולוגיות מידע.
מכיל פירוט של יחידות הלימוד הנדרשות בנושאים הבחינה השונים,
עם מאגרי שאלות, מצגות, מאמרים וקישורים.

פתרון בחינת הבגרות במחשבים ברשת אנקורי

אתר "מבט לחלונות" – ספרי לימוד במדעי המחשב לתיכון.

האתר של תיכון עירוני ג' בחיפה
מבחני בגרות במדעי המחשב כולל פתרונות, תרגילים ומצגות.

אתר מדעי המחשב של תיכון אלון

אתר הבית של קבוצת מדעי המחשב במכון ויצמןפתרון מחלקת Rational

L
תת-דפים (1): אסמבלר
Comments