Programy‎ > ‎enova‎ > ‎

Rekrutacja

Program jobs2enova Rekrutacja - RCA zawiera następujące elementy: Kartoteki: pracownicy (kandydaci do pracy), klienci, pracownicy agencji oraz zawody dokumenty zamówienia, informacje i raporty.
Program jobs2enova to zestaw narzędzi i procedur istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. System przeznaczony jest do obsługi dowolnego przedsiębiorstwa, a w przedstawionej konfiguracji dedykowany jest dla agencji pracy tymczasowej.

Kandydaci do pracy
Sekcja ZESTAWIENIA i najnowsi kandydaci do pracy wyświetli listę 10 ostatnio dopisanych kandydatów. Pracownicy, którzy w polu LOGIN mają zapis Internet zarejestrowali się do bazy przez formularz umieszczony na stronie www.

Sekcja ZESTAWIENIA i Zestawienie pracowników wg statusu wyświetla zestawienie wszystkich pracowników pogrupowanych według pola STATUS.


Funkcja dopisania uruchamiana jest przez użycie polecenia DOPISZ. W oknie dopisania kartotek zapisywane są informacje.

Formatka dopisania składa się z dziewięciu zakładek:

Dane ogólne
Dane szczegółowe
Dane o kandydacie
Umiejętności
Opis
Badania lekarskie
Cechy
Notatki
Załączniki W zakładce DANE OGÓLNE wprowadzamy:

typ kartoteki – informację wybieramy z listy rozwijanej,
pierwsze imię,
drugie imię,
nazwisko,
zawód – wskazujemy z listy rozwijanej, Po wyborze zawodu możemy dopisać umiejętności zawodowe kandydata. Po uruchomieniu przycisku-funkcji UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE pojawi się lista pól zdefiniowanych wcześniej dla wybranego zawoduW wyświetlonej formatce należy zaznaczyć szczegółowe umiejętności kandydata, w polach opisowych można wprowadzić krótką informację o wskazanej umiejętności. Zapisanie dodatkowych umiejętności umożliwia przycisk-funkcja ZAPISZ. Po zamknięciu okna dopisania Umiejętności zawodowe powracamy do uzupełniania pozostałych pól w formatce dopisania: komentarz – pole umożliwiające wpisanie dowolnej uwagi-komentarza. W kolejnych polach wpisujemy adres zamieszkania oraz dane kontaktowe

Comments