Lidt om bogen, Sølvkuglen
Historien vil ikke se med blide øjne på dem, der afviser ”sølvkuglen”, som midlet, der kan afskaffe fattigdommen. Sølvkuglen findes jo. Spørgsmålet er bare, om der kan rejses en tilstrækkelig stor opmærksomhed og politisk vilje til at gøre det af med fattigdommens grundårsag.

Med disse ord konkluderer Fred Harrison sit arbejde med bogen, The Silver Bullet. Det er egentlig megetmere end 

en bog. Det er et fortvivlet råb om hjælp for at råbe magthaverne i verden – ja os alle – op, før det er for sent.

Bogen fører os rundt i et bredt udsnit af lande: Kina, Sydafrika, Zimbabwe, Hongkong, Argentina osv. Vi får at vide hvor galt det står til, og hvad der kan og bør gøres 

de enkelte steder for at afhjælpe nøden. I Indien, f.eks., skyldes megen fattigdom en jordpolitik, som blev grundlagt, da landet var britisk koloni. I 1841 udgjorde jordskatter 60% af de rigdomme, som den britiske regering hjemtog 

fra Indien. Det er næppe nogen overraskelse, at Harrison slår fast, at briterne ikke var i Indien af godgørenhed, 

men udelukkende for at tilegne sig landets værdier. Og 

det skete altså primært i form af inddragelse af jordskatter. Disse midler manglede så, når man skulle finansiere infrastruktur, sundhedsvæsen, skolevæsen m.m. Sølvkuglen eksisterer altså.


"I folkeeventyr er det velkendt, at en sølvkugle 
er det eneste middel, der kan gøre det af med varulve, vampyrer og monstre".

Jord- og resurserenten er der ingen enkeltperson, der har en speciel ret til – og da slet ikke en udenlandsk magt! Netop det forhold, at disse midler hindres i at gøre nytte 

på det sted og for de mennesker, som ved deres tilstedeværelse og virksomhed her frembragt værdierne, er årsag til fattigdom og sult. Dertil kommer korruption, som forstærker virkningerne.


Problemet forekommer ikke blot i det såkaldte ulande. I Storbritannien er der ingen fattige, hvis man bruger den kendte definition med under 1$ pr. dag. Men man kan spørge, om der er basis for et værdigt liv, hvis allematerielle fornødenheder er finansieret af overførselsindkomster. 27% af englænderne klassificeres som fattige og staten bruger næsten halvdelen af bruttonationalproduktet i et forsøg på at give alle borgere lige chancer i livet.  


Bogen er også et opgør med konfliktsky politikere og fremtrædende økonomer, som mod bedre vidende stiller en forkert diagnose på de nødlidende samfundsstrukturer. Fred Harrison mener ligefrem, at der er tale om et velovervejet hukommelsestab i samfundsvidenskab og socialpolitik. Derfor ser vi fattigdomssamfund, hvor vi kunne have overflodssamfund, hvis der var sket en kobling mellem jordrente og skattereform.

Der saft og kraft i denne bog, som virkelig kan sætte tanker i sving hos læserne og forhåbentlig anspore til et opgør med de oprørende samfundsstrukturer, der findes rundt om i verden. Henry George skrev Fremskridt og Fattigdom for ca.130 år siden. Sølvkuglen er vor tids Fremskridt og Fattigdom. Læs Sølvkuglen – jo før jo bedre.


Hent internetversionen af Sølvkuglen gratis. 

Hent The Silver Bullet gratis.

Download Sølvkuglen »
(Dansk udgave, 0,65 MB)

Download The Silver Bullet »
(Engelsk udgave, 1,26 MB)
Download Bibliografi »
(0,75 MB)