Södra Ljunga kyrka
Den nuvarande kyrkan färdigställdes 1791 med bevarande av en medeltida kyrkotyp. Predikstolen från 1657 kommer från den tidigare kyrkan. Kyrkan har en unik altartavla och en runsten i vapenhuset. Församlingen installerade en ny orgel 1997.