Hamneda kyrka
Den nuvarande kyrkan i Hamneda byggdes åren 1889-92 (efter ritningar av arkitekten Fritz Eckert) och ersatte då en kyrka från 1100-talet vilken revs 1894. Nuvarande kyrka är byggd i nygotisk stil av oputsad granit. Den gamla kyrkan var placerad något längre söderut på Lagans motsatta, västra strand. På den gamla kyrkplatsen finns en ståtlig ruin, en medeltida fästningskyrka.