Välkommen till Södra Ljunga församling

Aktuellt

==============================================
OM VERKSAMHETEN I SAMBAND MED COVID-19.

Uppdaterad information om gudstjänstlivet (2020-05-21)
Nedan följer information om gudstjänstlivet under sommaren fr.o.m. 7 juni.

Tidigare beslut och information om gudstjänster och församlingsverksamhet (2020-04-04)
Lördagen den 4 april har kyrkoherden beslutat om förändringar i församlingens gudstjänstliv. Observera att predikoturer som publicerats i Veckobladet vecka 14 således inte gäller. 

Ordningar för gudstjänst i hemmet (2020-04-04)
Klicka nedan för ordningar för stöd och hjälp till att leva i gudstjänsten:

Brev till församlingen från biskop Fredrik (2020-04-01)
Klicka här för information.

Information om begravningsverksamheten i smittotider (2020-03-30)
Klicka här för information.

==============================================