DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNENS HUSMODELL
Klicka på bilderna för att visa och ladda ner
Husmodellen - Förskola

Husmodellen är en enkel och konkret granskningsmetod som kan bidra till att upptäcka risker för diskriminering och trakasserier i förskolan. Metoden består av en husmodell av ett förskolehus och en handledning. 

Modellen har olika rum som finns i förskolan. I handledningen finns fördjupningsfrågor om de olika diskrimineringsgrunderna som kan användas för att upptäcka risker för diskriminering och trakasserier i de olika ”rummen”. Det kan till exempel vara i mysrummet eller allrummet som ni upptäcker att det finns risker.

Det går att använda husmodellen på olika sätt. I handledningen finns tre olika förslag. I den finns också information om vad lagen kräver, rekommendationer, förberedelser, material och mer om metoden.

Om du beställer husmodellen ingår även handledningen. 
Husmodellen - Skola

Husmodellen är en enkel och konkret granskningsmetod som kan bidra till att upptäcka risker för diskriminering och trakasserier i skolan. Metoden kan användas för samtal och reflektioner om skolsituationen utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. Den är tänkt att användas av personalen, men det finns skolor som även har använt den tillsammans med elever.

Metoden består av en husmodell av ett förskole-/skolhus och en handledning. Modellen har olika rum som finns i förskolan/skolan. I handledningen finns fördjupningsfrågor om de olika diskrimineringsgrunderna som kan användas för att upptäcka risker för diskriminering och trakasserier i de olika ”rummen”. Det kan till exempel vara i korridoren eller i matsalen som ni upptäcker att det finns risker.

Det går att använda husmodellen på olika sätt. I handledningen finns tre olika förslag. I den finns också information om vad lagen kräver, rekommendationer, förberedelser, material och mer om metoden.
 
  Du kan beställa husmodellen från DO: