Contact us

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230
www.klw1.org
E-mail................................klw_school@hotmail.com
โทร./โทรสาร(Fax)..............0-4321-0689
ผู้อำนวยการ(Director)........09-3474-6538

................................................................................
webmaster......ตุรกี (T. Somsa) //Gökkuşağı RB
e-mail..............turakee@hotmail.com 
Facebook........
Gökkuşağı RB
Line ......................
Gokkusagi7     
โทร.................08-5008-3397
...............................................................
Texts To Us

texts to admin