Мудрите на Великия Буда: символични жестове и пози


 

Мудрите са невербални начини на общуване и себеизразяване, състоящи се от жестове с ръка и положение на пръстите.  Те са символични знаци, базирани на модели с пръстите, запазващи ефикасността на изречената дума. Използват се, за да породят в съзнанието идеи, символизиращи духовни сили или самите божества.  Мудра -Санскритски - символичен печат, система от окултни знаци, образувани от пръстите.  Тези знаци имитират древните санскритски букви на магическата сила.  Първоначално са били използвани в школата Йогачаря на северните будисти, по-късно били приети от индуските тантрици.  Съставянето на мудра е базирано на определени движения на пръстите, с други думи, те представляват високо стилизирана форма на жестово мимическо съобщение.  Това е външен израз на “вътрешно решение”, предполагащ, че такова невербално съобщение е много по-силно от изречената дума.
Много такива положения на ръцете са използвани в Будистката скулптура и изображения в Индия, Тибет, Китай, Корея и Япония.  Те показват достоверно и по прост начин природата и службата на представените божества.  По този начин мудрите са жестове, които символизират божествена проява.  Те също са използват от монасите в техните духовни практики на ритуална медитация и концентрация. Вярва се, че създават сили, които призовават бога.
Но мудра е използван не само да илюстрира и подчертае значението на езотеричния ритуал.  Той също така придава важност на скулптурния образ, танцувалния момент или медитативната поза, усилващ тяхната мощ.  Той е най-висшата форма, той е магическо изкуство на символни жестове, чрез които невидимите сили могат да действат на земната сфера.  Известно е, че поредица от такива ритуални жестове е допринесла за развитието на мудрите на Индийския класически танц. 
Друго интересно значение е дадено към представата за мудра.  Той – мудра – разкрива тайната, попита в петте пръстта.  В такава интерпретация, всеки пръст, започвайки с палеца, е индентифициран с един от петте елемента, а именно небе, вятър, огън, вода и земя.  Техният контакт един с друг символизира синтеза на тези елементи, знаменателно, защото всяка форма в този свят е известно, че е уникална комбинация от тези елементи.  Контактът между различните елементи създава условия, благоприятни за присъствието на божеството при обреди, изпълнени за постигане на желана цел.  По този начин мудрите убеждават бог да бъде близо до богомолеца, учителя - до служащия.
Докато има голям брой езотерични мудри, през времето Будисткото изкуство е запазило само пет от тях за изобразяване на Буда.  Образите на Буда, показвайки мудри, други освен тези пет, са изключително редки.  Значимостта на тези мудри може да бъде измерена с факта, че на всеки един от петте трансцендентални (Дхиани) Буди е присъщ един от тези мудри, и те са неизменно изобразявани във визуалните изкуства само с  този точно определен мудра (жест).

Тези пет мудри са:

1. Дхармачакра мудра
Дхармачакра на Санскрит означава “Колело на Дхарма”.  Този мудра символизира един от най-важните моменти в живота на Буда, когато той изнася на неговите сподвижници първата проповед след неговото Просветление в Парка на елените в Сарнат.  По този начин свидетелства завъртането на Колелото на учението за Дхарма. 
В този мудра палецът и показалецът на двете ръце се допират на върховете си, формирайки кръг. Кръгът изобразява Колелото на Дхарма,или в метафизичен смисъл - съюзаътна метода и мъдростта.
Останалите три пръстта на двете ръце остават изпънат
и.  Тези пръсти сами по себе си са богати на символичен смисъл:
Трите изпънати пръстта на дясната ръка представляват трите средства на учението на Буда, а именно:
• средният пръст представлява “слушатели” на учението;
• безименният пръст представлява “уединените осъзнати”;
• малкият пръст представлява Махаяна или “Великото Колело”.
Трите изпънати пръстта на лявата ръка символизират Трите скъпоценности на Будизма, а именно Буда, Дхарма и Сангха.
Знаменателното в този мудра е, че ръцете са държани пред сърцето, символизирайки, че учението излиза право от сърцето на Буда.
Този мудра е показан от първия Дхиани Буда Вайрочана.  Всеки от петте Дхиани Буди е асоцииран със специфична човешка заблуда, и е известно, че те помагат на смъртните същества да ги преодолеят.  Така Вайрочана трансформира заблудата на невежеството в мъдростта на реалността.  Чрез показване на Дхармачакра мудра той помага на адептите да доведат докрай тази промяна.
2. Бхумиспарша мудра
Буквално Бхумиспарша се превежда като “докосвайки земята”.  По-популярен е като мудра на “земно свидетелство”.  Този мудра, формиран от всички пет пръстта на дясната ръка, протегнати да докоснат земята, символизира просветлението на Буда под дървото бодхи, когато той призовал богинята на земята Стхавара да донесе доказателство за постигане на неговото просветление.  Дясната ръка, разположена върху дясното коляно в докосващ земята мудра (жест), и допълнена от лявата ръка, която е разположена водоравно в скута в дхиана мудра в медитация, символизира съюзът на метода и мъдростта, самсара и нирвана, и също така осъзнаването на традиционните и най-крайните непреходни истини.  В тази поза Шакямуни е преодолял препятствията, създадени от Мара, докато медитирал върху Истината.
Вторият Дхиани Буда Акшобхя е изобразяван в този мудра.  Известно е, че той трансформира заблудата на гнева в огледалната мъдрост.  Това е метаморфозата, за която ни помага Бхумиспарша мудра.
3. Варада мудра
Мудрата символизира милосърдие, съпричастност и благодеяние, даряване.  Този мудра е на осъществяване на желанието да се посветиш на човешкото избавление.  Почти винаги се прави с лявата ръка и може да бъде направен с ръка, висяща естествено покрай тялото, дланта на отворената ръка напред и пръстите опънати.
Петте опънати пръсти на този мудра символизират следните пет съвършенства:
• Съвършенство
• Морал
• Търпение
• Усилие
• Медитативна концентрация
Този мудра е рядко използван сам, обикновено в комбинация с друг мудра, направен с дясната ръка, най-често Абхая мудра (описан по-долу).  Тази комбинация на Абхая и Варада мудри е наречена Сеган Семуи-ин или Йоган Семуи-ин в Япония.
Ратнасамбхава, третият Дхиани Буда, показва този мудра.  Под негово духовно ръководство, заблудата на гордостта се превръща в мъдростта на индентичността.  Варада мудра е ключа към тази трансформация.
4. Дхиана мудра
Дхиана мудра (жест) може да бъде направен с една или две ръце.  Когато се прави с една ръка, лявата е положена в скута, докато дясната може да е заета с друго.  Лявата ръка, правейки Дхиана мудра, символизира женския принцип на мъдростта или лявата ръка.  Ритуалните обекти като текст или по-често купа за покаяние, символизиращи себеотрицание, могат да бъдат положени в отворената длан на лявата ръка.
Когато се прави с двете ръце, те обикновено се държат на нивото на стомаха или на бедрата.  Дясната ръка е разположена над лявата, с длан сочеща нагоре, и с опънати пръсти.  В някои случаи палците на двете ръце могат да докосват върховете си, така формирайки мистичен триъгълник.  Езотеричните секти придават на този триъгълник множество значения, най-важното от които е индентификация с мистичния огън, поглъщащ всичката неморалност.  Известно е, че този триъгълник представлява Трите скъпоценности на Будизма, споменати по-горе, а именно Буда, Божествения Закон и Сангха.
Дхиана мудра е мудра на медитацията, на концентрацията върху Божествения Закон (Дхарма), и на достигане на духовно съвършенство.  Според традицията този мудра възниква от жеста, възприет от Буда, медитирайки под индийска смокиня преди неговото Просветление.  Този жест бил също приет от незапомнени времена от йоги по време на тяхна медитация и концентрация.  Той показва идеалния баланс от мисъл, покой на сетивата и чувствата, и спокойствие.
Този мудра е показан от четвъртия Дхиан Буда Амитабха, също известен и като Амитаюс.  Чрез медитация върху него, заблудата на привързаността се превръща в мъдростта на проницателността.  Дхиана мудра помага на смъртните да постигнат тази трансформация.
5. Абхая Мудра
Абхая на Санскрит означава безстрашие.  Така този мудра символизира подкрепа, мир, и разсейване на страха.  Той се прави с дясната ръка, издигната на височината на рамото, ръката извита,  дланта на ръката сочеща нагоре, а пръстите изправени и събрани.  Лявата ръка е спусната  надолу по тялото.  В Тайланд и специално в Лаос този мудра е асоцииран с движението на вървящ Буда (също наречен и “Буда, поставящ неговия отпечатък”).  Той почти винаги е използван в образи, показващи Буда изправен със събрани крака или вървящ.
Този мудра, първоначално възникнал като естествен жест, вероятно е бил използван в предисторически времена като знак за добри намерения – издигната ръка и невъоръжена предполага приятелство или най-малко мир; от античността той е жест потвърждаващ мощ, както е с магна манус на римските императори, който също е бил законно признат и даващ мир в същото време.
В изкуството на Гандхара този мудра понякога е използван, за да посочи действието при молитва.  В този случай в Китай е много често срещан в образи на Буда  от 14-17 в.
Абхая мудра е показан от петия Дхиан Буда, Амогхасидхи.  Амогхасидхи също е Повелителят на Карма в Будисткия пантеон.  Амогхасидхи помага в преодоляване на заблудата от завистта.  Медитирайки върху него, заблудата от завистта се трансформира в мъдростта на осъществяването.  Тази трансформация е основна функция на Абхая мудра.
Но не само божествения Буда е надарен с показване на мудри.  Всяко прието положение и всеки жест, изпълнени от нашето смъртно тяло, оставят своя печат в Ефира, излъчвайки постоянен поток от вибрации, които повлияват атмосферата.  Но за да бъдат истински въздействащи, трябва да има съзнателни и обмислени положения на тялото или части от тялото.  Тези положения не са нищо друго, а йога на мудра (жеста).  То е интерпретация на състоянието "да доведеш физиологичната си система в хармония с космическите сили и така да формираш магически микрокосмос, чрез който макрокосмосът може да бъде представен, концентриран и използван". Следователно този мудра във всички негови вариации е традиционен модел на тялото; архетипна поза, изпълнена с окултно значение.
Ние показваме мудри във всяко действие, във всеки момент на деня.  Всяко действие е символ на нашето ментално и физическо състояние и произлиза от разнообразните енергийни потоци, формирани през нашето съществуване.  Тези потоци/модели определят нашия личен характер, маниери и изразяване.  Така всеки наш момент е израз на нашата вътрешна същност.  Съзнателното изпълняване на мудри ни прави по-съзнателни за  вътрешната си енергия и ни дава възможност да я котролираме в този момент.  Ефектът е пълен, едновременно фин и неуловим, и мощен.  По този начин се учим да хармонизираме безпътните си мисли и действия, така че животът да се превърне в грациозен поток от енергия и разум.  Нашето цяло същество тогава става мудра, жест на вътрешния ни живот, рефлектиращ върху нашия външен живот.