www.societatnova.cat

La Societat

La Societat Nova és i vol ser un nucli de cultura, un punt de trobada, un espai de debat obert a tothom.

La Societat Nova no te ànim de lucre i el seu objectiu principal és ser un dinamitzador cultural de Banyeres del Penedès.

- Estatuts de la Societat Nova

Informació Online i actualitzada