#ขอความกรุณาคุณครูและนักเรียนตอบแบบประเมินกิจกรรม มรดกโลก มรดกไทย ก้าวไกล สู่อาเซียน ประจำปี2561 (World & Thai heritage toward the ASEAN 2018)

ขอแสดงความยินดี...กับคุณครูบัญชา วงศ์เสนา ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง แชมป์ OBEC Award 2016 ด้านการบริหารจัดการขั้นเรียน สังคม ม.ปลาย 

# ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน คณะครูกลุ่มสาระสังคมฯ ทุกท่านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ 2 รายการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66  ประจำปี 59            ณ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี วันที่ 29 ม.ค. 60

           1.การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6  

# โครงงานมัคคุเทศก์น้อยประวัติศาสตร์มรดกอิสาน ตอน ฮูปแต้ม โดย ด.ช.ปรวัฒน์ วงษา ม.1/1 / ด.ญ.วราภรณ์ เวียงใต้ ม.1/1

 # การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 21 🏆🏆
โดย นักเรียนกลุ่ม โคกกะเซฟิล์ม รร.ปทุมรัตต์พิทยาคม
ภายใต้แนวคิด : เด็กไทยร่วมเสริมสร้างชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

http://tc.secondary27.go.th/

http://www.tepeonline.org/elearning/index.php
ทางลัดเข้าเว็บไซต์
     QR code เว็บไซต์
http://www.secondary27.go.th/
http://www.pathumrat.ptpk.ac.th/
https://web.facebook.com/ptpksocial.nbiyouthclub/

http://www.moe.go.th
http://www.obec.go.th/
http://www.dlit.ac.th/
http://www.etvthai.tv/
http://www.ilaw.or.th/
http://law.longdo.com/
http://guru.sanook.com/
http://www.sahavicha.com/
http://news.sanook.com/lotto/