Класифікація методів роботи

КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ МЕТОДІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ СОЦІАЛЬНИМ ПЕДАГОГОМ

 

 Соціальні методи

 Психологічні методи

 Педагогічні методи

 Методи соціальної діагностики

 • інтерв'ю
 • моніторинг
 • соціологічне опитування
 • експертна оцінка
 • експертний прогноз
 • біографічний метод

Методи соціальної профілактики

 • превентивний метод
 • соціальна терапія
 • соціодрама
 • група підтримки

Методи соціального контролю

 • соціальний нагляд
 • соціальна опіка
 • соціально-медичний догляд
 • соціальне обслуговування

Методи соціальної реабілітації

 • працетерапія
 • зміни у статусі
 • групова терапія
 • кризова інтервенція

Соціально-економічні методи

 • метод пільг
 • метод компенсацій
 • соціальний патронаж
 • медичний патронаж
 • соціально-економічні санкції

Організаційно-розпоряджувальні методи

 • регламентування
 • нормування
 • інструктування
 • критика
 • контроль і перевірка виконання

 Психодіагностичні методи

 • тести інтелекту і здібностей
 • особистісні опитувальники
 • тести досягнень
 • проективні тести
 • малюночні тести
 • соціометрія

Психокорекційні методи

 • психогімнастика
 • ігрова корекція
 • ігротерапія
 • арт-терапія
 • діагностичний навчаючий експеримент
 • соціально-психологічний тренінг
 • тренінг поведінки

Методи психологічного консультування

 • емпатичне слухання
 • інтерпретація
 • ідентифікація
 • фасилітація
 • висування гіпотез

Методи психотерапії

 • сугестія
 • самонавіювання
 • раціоналізація
 • психоаналіз
 • транзактний аналіз
 • групова терапія
 • поведінкова терапія
 • сімейна психотерапія

 Організаційні методи

 • педагогічний експеримент
 • педагогічна діагностика
 • педагогічне спостереження
 • природній експеримент

Методи навчання

 • словесні (розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, лекція)
 • наочні (демонстрація, ілюстрація, робота з книгою)
 • практичні (вправи, лабораторні і практичні роботи, дидактичні ігри, творчі завдання, проблемні ситуації)

Методи виховання

 • позитивний приклад
 • переконання
 • привчання
 • заохочення і покарання
 • навіювання
 • вправність
 • перспектива
 • гра
 • довіра
 • організація успіху

Самовиховання

 
 
Comments