Klik op onderstaande linkjes om het aanbod in en rond Geraardsbergen te bekijken !

Alle organisaties, diensten en voorzieningen m.b.t. welzijn en gezondheid, gevestigd in Geraardsbergen:

·        alle sociale dienstverlening op het grondgebied van Geraardsbergen 


Sociaal Huis:

Kattestraat 27, 9500 Geraardsbergen
Tel 0800 16216

Dienstverlening van het OCMW/Sociaal Huis:                                                       

 Stadsdiensten:

 Wijkcentra:

Algemeen welzijnswerk:

Kinderen:

Jongeren:

Personen met een handicap:

 Ouderen:

 Etnisch-culturele minderheden:

Thuislozen:
 

 Gezondheid:

Thuiszorg:

Werk:

Huisvesting:

Justitiële diensten:

 Zelfhulporganisaties:

  Telefonische hulpverlening

Vrijwilligerswerk:

 Socio-cultureel werk en vorming:

 Varia: