การค้นพบกฎแห่งความโน้มถ่วงของนิวตัน


      เซอร์ ไอแซค นิวตัน (Sir Isaac Newton) 


1. การค้นพบความรู้หรือทฤษฎีใหม่ของ   เซอร์   ไอแซค   นิวตัน ( Sir Isaac Newton ) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ   
นตอนปลายคริสต์สตวรรษที่ 17 มี 2 ทฤษฏี   คือ   กฎแรงดึงดูดของจักรวาลและกฎแห่งความโน้มถ่วง 

2. ผลจากการค้นพบทฤษฏีทั้งสองดังกล่าว   ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดโลกและดาวเคราะห์จึงหมุนรอบดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จึงหมุนรอบโลกได้โดยไม่หลุดจากวงโคจร   และสาเหตุที่ทำให้วัตถุต่าง   ๆ   ตกจากที่สูงลงสู่พื้นดินโดยไม่หลุดลอยไปในอวกาศ 

3. ความรู้ที่พบกลายเป็นหลักของวิชากลศาสตร์   ทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าในเรื่องราวของเอกภพสะสาร   พลังงาน   เวลา   และการเคลื่อนตัวของวัตถุในท้องฟ้า   โดยใช้ความรู้และวิธีการทางคณิตศาสตร์ช่วยค้นหาคำตอบ