Inschrijven en betalen

Hoe Betalen ?

Bij het inschrijven via de website krijg je het bedrag te zien dat moet betaald worden voor de vaarder. Het bedrag voor de bijkomende maaltijden die via het tekstveld worden doorgegeven moet wel nog worden bijgeteld.

Zowel het vervoer als de maaltijden kunnen worden betaald via overschrijving op rekeningnummer BE62 7380 2515 6061 op naam van Kookouders KSKZ.

Wij vragen jullie bij de overschrijving volgende informatie duidelijk te vermelden :

Wedstrijd waarvoor men inschrijft

Naam van de vaarder.

Gelieve te storten ten laatste 2 dagen voor de botenlading.