دانلود نمونه سوال پیام نور - رشته آمار

اخبار پیام نور در راستای کمک به دانشجویان اقدام به ارائه نمونه سوال به همراه پاسخنامه آنها  به صورت رایگان نموده است
در صورتی که از این نمونه سوالات استفاده می کنید برای سلامتی یگانه منجی عالم بشریت نیز دعا کنید
به سادگی ذکر یک صلوات

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
ریاضی عمومی 1 250014  195k v. 2 Dec 18, 2009, 2:29 PM pnu soal
Ċ
View Download
آمار و احتمال 250021  1096k v. 2 Dec 18, 2009, 2:29 PM pnu soal
Ċ
View Download
روشهای آماری 250056  301k v. 3 Dec 18, 2009, 2:31 PM pnu soal
Ċ
View Download
ریاضی برای آمار 250077  286k v. 2 Dec 18, 2009, 2:41 PM pnu soal
Ċ
View Download
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 250098  326k v. 2 Dec 18, 2009, 2:41 PM pnu soal
Ċ
View Download
جبر خطی 1 برای آمار 250100  248k v. 2 Dec 18, 2009, 2:41 PM pnu soal
Ċ
View Download
روشهای نمونه گیری 1 250116  204k v. 2 Dec 18, 2009, 2:41 PM pnu soal
Ċ
View Download
روشهای نمونه گیری 2 250158  243k v. 2 Dec 18, 2009, 2:42 PM pnu soal
Ċ
View Download
آمار ریاضی 1 250163  250k v. 3 Dec 18, 2009, 2:43 PM pnu soal
Ċ
View Download
آمار ریاضی 2 250184  317k v. 3 Dec 18, 2009, 2:43 PM pnu soal
Ċ
View Download
روشهای نا پارامتری 250191  209k v. 3 Dec 18, 2009, 2:44 PM pnu soal
Ċ
View Download
رگرسیون 250218  253k v. 3 Dec 18, 2009, 2:44 PM pnu soal
Ċ
View Download
طرح آزمایشهای 1 250223  1254k v. 2 Dec 18, 2009, 2:46 PM pnu soal
Ċ
View Download
کنترل و کیفیت آماری 250270  1871k v. 2 Dec 18, 2009, 2:46 PM pnu soal
Ċ
View Download
روشهای پیشرفته آماری 250286  250k v. 2 Dec 18, 2009, 2:46 PM pnu soal
Ċ
View Download
محاسبات آماری با کامپیوتر 250304  197k v. 2 Dec 18, 2009, 2:47 PM pnu soal
Ċ
View Download
روشهای چند متغیره پیوسته 250367  1274k v. 3 Dec 18, 2009, 2:47 PM pnu soal
Ċ
View Download
برنامه سازی پیشرفته 250388  285k v. 2 Dec 18, 2009, 2:47 PM pnu soal
Comments