Mrs. Fedak

November 16th; 2017 
Mathematics

Grade 5p.44- finish
Grade 6
Grade 7p.97-98- finish
Grade 8