ท้าพิสูจน์ 2560

ให้ดาวน์โหลดแบบฝึกเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนก่อน ส่วนคำชี้แจงการประเมินสามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บนะค่ะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     คำศัพท์ ชุดที่ 1-10    บทสนทนา ชุดที่ 1-10
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2     คำศัพท์ ชุดที่ 1-10    บทสนทนา ชุดที่ 1-10
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     คำศัพท์ ชุดที่ 1-10    บทสนทนา ชุดที่ 1-10
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     คำศัพท์ ชุดที่ 1-10    บทสนทนา ชุดที่ 1-10
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     คำศัพท์ ชุดที่ 1-10    บทสนทนา ชุดที่ 1-10
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     คำศัพท์ ชุดที่ 1-10    บทสนทนา ชุดที่ 1-10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      คำศัพท์ ชุดที่ 1-10    บทสนทนา ชุดที่ 1-10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      คำศัพท์ ชุดที่ 1-10    บทสนทนา ชุดที่ 1-10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      คำศัพท์ ชุดที่ 1-10    บทสนทนา ชุดที่ 1-10
Comments