หน้าแรก


การเร่งรัดพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ประจำปีการศึกษา 2562
*************************************************************************

 • การรายงานผลการประเมินการอ่านการเขียน ประจำปีการศึกษา 2562
 • คลิกดาวน์โหลด


ครั้งที่

กำหนดการจัดสอบ

รายงานข้อมูล
ภายในวันที่

Link


3


24-28 กุมภาพันธ์ 2563

6  มีนาคม  2563


เมื่อกรอกรายงานผลการประเมินรายบุคคลแล้ว  ให้นำสรุปผลมากรอกตามรายงานนี้


รายงานเด็กปกติ


รายงานเด็กบกพร่อง(ถ้ามี)
   **กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ของโรงเรียน
   เก็บไว้ด้วยนะคะ  การประเมินความรู้ด้านวรรณกรรม และวรรณคดี ระดับมัธยมศึกษา1 - 15  กันยายน 256215  กันยายน  2562
  รายงานEMES
  ขอความกรุณาตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะ
  กรอกรายงานผลการประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดี และวรรณกรรม ชั้น ม.1-3

  **อย่าลืมนำสรุปผลไปรายงานใน EMES นะคะ                                            
      

  การประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียน  ประจำปีการศึกษา 2561
  ภาคเรียนที่ 1  ***สอบเพื่อนำผลไปพัฒนา**

  ประชาสัมพันธ์ 
  ขอความร่วมมือในการกรอกตัวชี้วัดค่ะ

        กรอกเกรดคณิตศาสตร์  (ทุกโรงเรียน)
        กรอกข้อมูล Literacy (เฉพาะโรงเรียนขยายโอกาส)
        
  • กรอกครั้งที่ 1   ปิดระบบ 10 มิถุนายน
  • กรอกครั้งที่ 2   ปิดระบบ  10 พฤศจิกายน  บัญชีคำพื้นฐาน ป.1-6

  • ป.6.doc   0กิโลไบต์ - 31 พ.ค. 2560 01:48 โดย ศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์ (เวอร์ชัน 1)
  • ป.5.doc   0กิโลไบต์ - 31 พ.ค. 2560 01:48 โดย ศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์ (เวอร์ชัน 1)
  • ป.4.doc   0กิโลไบต์ - 31 พ.ค. 2560 01:48 โดย ศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์ (เวอร์ชัน 1)
  • ป.3.doc   0กิโลไบต์ - 31 พ.ค. 2560 01:48 โดย ศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์ (เวอร์ชัน 1)
  • ป.2.doc   0กิโลไบต์ - 31 พ.ค. 2560 01:48 โดย ศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์ (เวอร์ชัน 1)
  • ป.1.doc   0กิโลไบต์ - 31 พ.ค. 2560 01:48 โดย ศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์ (เวอร์ชัน 1)
  • บัญชีคำพื้นฐาน ป.1-6.doc   0กิโลไบต์ - 31 พ.ค. 2560 01:48 โดย ศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์ (เวอร์ชัน 1)
  แสดง 7 ไฟล์จากหน้า บัญชีคำพื้นฐาน ป.1-6  ฺฺสื่อBBLจากครูวัชรีย์_ลด รด รถ บาท บาด บาต บาตร และคำคล้องจอง_จากครูวัชรีย์

  • คำคล้องจอง 59.docx   0กิโลไบต์ - 11 มี.ค. 2560 05:29 โดย ศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์ (เวอร์ชัน 1)
  • บาท บาด บาต บาตร.docx   0กิโลไบต์ - 11 มี.ค. 2560 05:29 โดย ศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์ (เวอร์ชัน 1)
  • รด.docx   0กิโลไบต์ - 11 มี.ค. 2560 05:29 โดย ศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์ (เวอร์ชัน 1)
  • Doc4.docx   0กิโลไบต์ - 11 มี.ค. 2560 05:29 โดย ศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์ (เวอร์ชัน 1)
  • ช้อนส้อมคำคล้องจอง.docx   0กิโลไบต์ - 11 มี.ค. 2560 05:29 โดย ศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์ (เวอร์ชัน 1)

  สื่อBBL คำควบกล้ำ_จากครูวัชรีย์

  แสดง 3 ไฟล์จากหน้า คำควบกล้ำ

  สื่อ BBL สระมหัศจรรย์_ จากครูวัชรีย์

  แสดง 8 ไฟล์จากหน้า สระมหัศจรรย์

  สื่อการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ_จากครูวัชรีย์

  แสดง 6 ไฟล์จากหน้า การอ่านจับใจความ

  สื่อBBL_คำ_ห_นำ จากครูวัชรีย์

  แสดง 10 ไฟล์จากหน้า คำ_ห_นำ


  กิจกรรม "การเขียนเรื่องจากภาพ"_จากครูวัชรีย์_


  สื่อBBL ป.1__แม่กน_ จากครูวัชรีย์

  แสดง 6 ไฟล์จากหน้า แม่กน

  สื่อBBL ป.1_แม่กง_จากครูวัชรีย์

  แสดง 9 ไฟล์จากหน้า แม่กง
  แนวทางการดำเนินงานประเมินการอ่านการเขียน

  • แนวทางการพัฒนาการอ่านการเขียน 2559 ครั้งที่ 1.pdf   0กิโลไบต์ - 22 มิ.ย. 2559 15:02 โดย ศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์ (เวอร์ชัน 1)


  ข้อสอบการอ่านการเขียน ครั้งที่ 1 (มิถุนายน)


  สนทนากับ ศน.นก
  แหล่งความรู้  PISA