Giới thiệu

 

Tài liệu này trình bày các vấn đề về giao thức SNMP (Simple Network Management Protocol) bao gồm: nguyên lý hoạt động của giao thức, ứng dụng vào việc quản lý các thiết bị trong mạng, tìm hiểu một số công cụ SNMP, đến việc lập trình phần mềm giám sát thiết bị và phần mềm cho phép được giám sát bằng SNMP.

Tài liệu được biên soạn dưới dạng có thể tự học, nên nó chứa rất nhiều ghi chú và ví dụ. Đối tượng đọc quyển tài liệu này bao gồm :

+ Các bạn chưa biết về SNMP, muốn có một kiến thức nền tảng bằng việc bắt đầu với một tài liệu nhập môn tốt nhất.

+ Các bạn đã có kiến thức cơ bản về SNMP, muốn tìm hiểu cách thức hoạt động của các công cụ quản lý mạng dựa trên nền tảng giao thức này.

+ Các bạn muốn viết phần mềm quản lý mạng bằng SNMP trên ngôn ngữ ưa thích của mình nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, cần có một tài liệu hướng dẫn về thủ tục thực hiện và phần mềm mẫu.

Vì vậy, bố cục của tài liệu này có thứ tự như sau :

Chương 1 : Giao thức SNMP

Chương này trình bày lần lượt các khái niệm, thủ tục hoạt động của giao thức SNMP. Tất cả khái niệm liên quan sẽ được trình bày kèm ví dụ nếu có thể, tất cả thủ tục liên quan sẽ được mô tả kèm lưu đồ nếu có thể.

Chương 2 : Quản lý mạng với SNMP

Chương này trình bày ứng dụng giám sát hiệu suất thiết bị mạng và giám sát tài nguyên của server thông qua SNMP. Tài liệu sẽ giới thiệu một số ví dụ cụ thể để người đọc có thể thực hành trên máy chạy Windows và một số thiết bị khác.

Chương 3 : Management Information Base (MIB)

Chương này trình bày các vấn đề liên quan đến cấu trúc của mib. Sau đó hướng dẫn cách lấy thông tin thủ công bằng các tiện ích SNMP trên Windows và Linux, nhằm giúp người đọc hiểu sâu hơn các phần mềm snmp hoạt động như thế nào.

Chương 4 : Các phiên bản SNMP

Chương này trình bày chi tiết các phương thức hoạt động và cáu trúc bản tin của các phiên bản SNMP v1, v2c, v2u, v3.

Chương 5 : Lập trình ứng dụng SNMP với Delphi 2010

Chương này trình bày cách thức lập trình 3 loại ứng dụng liên quan đến SNMP là ứng dụng quản lý SNMP (SNMP manager), ứng dụng hỗ trợ SNMP (SNMP agent) và ứng dụng SNMP Trap; viết theo cách sử dụng thư viện Indy có sẵn trên Delphi 2010; tuy nhiên người đọc có thể chuyển đổi sang ngôn ngữ ưa thích của mình. Phần cuối chương trình bày Basic Encoding Rules của ITU X.690 (còn gọi là ASN.1 - Abstract Syntax Notation One), là chuẩn được SNMP dùng để định dạng bản tin.

Tài liệu này được tác giả biên soạn không dựa vào việc dịch một tài liệu nào đó của nước ngoài, tuy nhiên tác giả sẽ ghi chú đầy đủ thuật ngữ tiếng Anh bên cạnh thuật ngữ tiếng Việt để người đọc dễ tra cứu. Do tài liệu hướng đến người tự học nên tác giả đã cố gắng trình bày một cách dễ hiểu nhất, tuy nhiên không nhất thiết phải quá ngắn gọn vì sẽ làm cho người đọc tốn nhiều thời gian để suy nghĩ. Tài liệu không chứa những câu chữ không thực sự cần thiết vốn thường thấy ở những tài liệu dịch, nó làm phân tán và lạc lối người đọc. Tài liệu chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, tác giả mong nhận được những góp ý và khích lệ của mọi bạn đọc để hoàn thiện tài liệu ở những phiên bản sau, và nâng cao chất lượng ở những tài liệu khác sẽ biên soạn. Độc giả có thể góp ý, thảo luận, download phiên bản mới nhất của tài liệu này cũng như các tài nguyên liên quan tại http://sites.google.com/site/snmptoantap/

 

Tác giả : Diệp Thanh NguyênThảo luận

Thảo luận các vấn đề liên quan ...
Tài nguyên

Download các tài nguyên, phần mềm cần thiết ...


Tài liệu

Download các chương tài liệu, bản PDF ...