O nas:

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki powstało jako pierwsze ze stowarzyszeń nauczycielskich w Polsce w 1991 roku. W Zjeździe Założycielskim wzięło udział ponad 200 nauczycieli szkół i uczelni z Polski oraz goście zagraniczni, członkowie podobnych stowarzyszeń w krajach Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki organizuje warsztaty lokalne i konferencje ogólnopolskie, podczas których Członkowie SNM dzielą się swoim doświadczeniem.

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich. Członkiem SNM może zostać każdy, kto popiera jego cele i chce się przyczynić do ich realizacji.

Członkowie SNM stanowią dużą grupę, w której wszyscy się wspierają.

Warto zostać Członkiem SNM!

Śląski Oddział (do II 2016: Katowicko-Częstochowski) Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki został powołany przez Zarząd Główny SNM na zebraniu w dniu 28 marca 2003 r. Zebranie założycielskie odbyło się w lutym 2003 r. podczas XII Krajowej Konferencji SNM w Międzyzdrojach. Wzięło w nim udział 27 nauczycieli.

Kontakt

Adres siedziby ŚO SNM:

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Gerarda Cieślika

ul. Wolności 133, 41-500 Chorzów

tel. 32 2412-355

E-mail ŚO SNM: odsl.snm[at]gmail.com

Strona SNM: http://www.snm.edu.pl


O nas:

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki powstało jako pierwsze ze stowarzyszeń nauczycielskich w Polsce w 1991 roku. W Zjeździe Założycielskim wzięło udział ponad 200 nauczycieli szkół i uczelni z Polski oraz goście zagraniczni, członkowie podobnych stowarzyszeń w krajach Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki organizuje warsztaty lokalne i konferencje ogólnopolskie, podczas których Członkowie SNM dzielą się swoim doświadczeniem.

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich. Członkiem SNM może zostać każdy, kto popiera jego cele i chce się przyczynić do ich realizacji.

Członkowie SNM stanowią dużą grupę, w której wszyscy się wspierają.

Warto zostać Członkiem SNM!

Śląski Oddział (do II 2016: Katowicko-Częstochowski) Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki został powołany przez Zarząd Główny SNM na zebraniu w dniu 28 marca 2003 r. Zebranie założycielskie odbyło się w lutym 2003 r. podczas XII Krajowej Konferencji SNM w Międzyzdrojach. Wzięło w nim udział 27 nauczycieli.

Kontakt

Adres siedziby ŚO SNM:

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Gerarda Cieślika

ul. Wolności 133, 41-500 Chorzów

tel. 32 2412-355

E-mail ŚO SNM: odsl.snm[at]gmail.com

Strona SNM: http://www.snm.edu.pl