http://www.yst2.go.th/web/wp-content/uploads/2019/09/OBEC-policy-2563.pdfhttps://feedback.obecdata.com

https://drive.google.com/file/d/0B_O4xcsqXci2LTAtYjBPWTRHUWJYUGxFNEVlajZXeVlRNmZN/view?usp=sharing

http://www.dlf.ac.th/

 • ตรวจเยี่ยมการสอบ RT ดร.เจริญ  ราชโสภา  ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดที่มีการสอบ (RT) การอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมให้กำล ...
  ส่ง 12 ก.พ. 2563 23:52 โดย ชุลีพร สแวนเทสสัน
 • ประชุม ศธจ.สัญจร เมื่อวันที่  11 กุมภาพันธ์  2563  สพป.สกลนคร เขต 2  ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  ประชุมสัญจรคณะทำงานเตรียมความพร้อมการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน ...
  ส่ง 10 ก.พ. 2563 20:02 โดย ชุลีพร สแวนเทสสัน
 • ประชุมประเมินผู้เรียนด้านการอ่าน ชั้น ป.1 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์  2563   ดร.เจริญ  ราชโสภา  ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เปิดประชุมการประเมินความสามารถผู้เรียนด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ...
  ส่ง 10 ก.พ. 2563 19:28 โดย ชุลีพร สแวนเทสสัน
 • รับผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563   ดร.เจริญ   ราชโสภา   ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ,รอง ศึกษาธิการจ ...
  ส่ง 4 ก.พ. 2563 00:47 โดย ชุลีพร สแวนเทสสัน
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 75 รายการ ดูเพิ่มเติม »

  แสดงบทความ 1 - 4 จาก 490 รายการ ดูเพิ่มเติม »
  แสดงบทความ 1 - 4 จาก 39 รายการ ดูเพิ่มเติม »
  แสดงบทความ 1 - 4 จาก 172 รายการ ดูเพิ่มเติม »
  แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

  • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น/Q&A

  sillapa69

  ผอ.เขตพบเพื่อนครู


  สพป.สกลนคร เขต 2


  http://sakon2.go.th/amss/report_budget.php

  https://sites.google.com/site/snk2web2/home/qrcode.jpg

  https://sites.google.com/site/snk2web2/home/610504_11.jpg

  Comments