แสดงบทความ 1 - 6 จาก 386 รายการ ดูเพิ่มเติม »
  แสดงบทความ 1 - 8 จาก 22 รายการ ดูเพิ่มเติม »


          *บัญชีรายละเอียดนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 สังกัด สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จังหวัดสกลนคร จำนวน 66 อัตรา NEW**

  ผอ.เขตพบเพื่อนครู


  http://sakon2.go.th/amss/report_budget.php

  https://sites.google.com/site/snk2web2/home/qrcode.jpg

  สพป.สกลนคร เขต 2

  ดาวน์โหลดคู่มือ ศูนย์เฉพาะกิจ
  ช่วยเหลือข้าราชการครูและ
  บุคลากรทางการศึกษา ฉก.คศ.สพฐ.
  https://sites.google.com/site/snk2web2/home/610504_11.jpg

  มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
  ในพระบรมราชูปถัมภ์