• ผอ.เขตออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาดินจี่ |17 มิถุนายน 2562 ดร.เจริญ ราชโสภา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ รับทราบป ...
  ส่ง 18 มิ.ย. 2562 00:45 โดย สกล2 channel
 • ผอ.เขต ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองหมากแซว | 17 มิถุนายน 2562 ดร.เจริญ ราชโสภา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองหมากแซว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ รับทราบปัญหาและอุปสรรค์ในการจ ...
  ส่ง 18 มิ.ย. 2562 00:43 โดย สกล2 channel
 • ผอ.เขต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านคำนาดี | เมื่อวันที่17 มิถุนายน 2562 ดร.เจริญ ราชโสภา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคำนาดี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพ ...
  ส่ง 18 มิ.ย. 2562 00:41 โดย สกล2 channel
 • ผอ.เขตพบเพื่อนครู ศูนย์เครือข่ายที่ 16 | เช้าวันนี้ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. ดร.เจริญ ราชโสภา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์เคร ...
  ส่ง 14 มิ.ย. 2562 17:38 โดย สกล2 channel
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

  แสดงบทความ 1 - 4 จาก 431 รายการ ดูเพิ่มเติม »
  แสดงบทความ 1 - 4 จาก 24 รายการ ดูเพิ่มเติม »
  แสดงบทความ 1 - 4 จาก 47 รายการ ดูเพิ่มเติม »
  แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

  กระดานสนทนา ถาม-ตอบ

  กระดานสนทนา ถาม-ตอบ


  ผอ.เขตพบเพื่อนครู


  ข้อมูล ITA

  |กฏหมายที่เกียวข้อง
  |Q&A
  |รายงานการกำกับติดตามรอบ6เดือน
  |มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  |มาตรฐานการให้บริการ
  |แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  |E-Service
  |รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  |การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  |รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  |แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  |สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
  |รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
  |หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล
  |รายงานผลการบริหารบุคคล
  |แนวปฏิบัติร้องเรียนร้องทุกข์
  |ช่อทางร้องเรียนร้องทุกข์
  |ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  |ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
  |การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
  |การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  |การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
  |การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
  |การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  |รายงานกำกับติดตามป้องกันทุจริตรอบ6เดือน
  |มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  |มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  |มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  |มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
  |มาตรการป้องกันการรับสินบน
  |มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
  |มราตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

  สพป.สกลนคร เขต 2

  ติดต่อ สอบถาม-แสดงความคิดเห็น  http://sakon2.go.th/amss/report_budget.php

  https://sites.google.com/site/snk2web2/home/qrcode.jpg

  https://sites.google.com/site/snk2web2/home/610504_11.jpg

  Comments