Радна биографија


Лични подаци

 • Датум и место рођења: 02. 07. 1956, Зајечар
 • Е-mail: snezana.trifunovic@gmail.com
 • Web: http://www.bionet-skola.com

Образовање

 • Пожаревачка гимназија (1971-1975)
 • Природно-математички факултет у Београду, одсек општа биологија (дипломирала 1980)

Испит за лиценцу

 • Положен стручни испит (1983)

Страни језици (ниво)

 • руски језик Б1
 • енглески језик А1

Информатичка писменост

 • MS Office (Word, Excel, Power Point, Publisher, OneNote)
 • Microsoft Office Picture Manager, 
 • Windows Movie Maker, 
 • Windws MultiPoint Server 2010, 
 • Photoshop,
 • Paint Shop Pro,
 • PhotoPaintCorel Shop 
 • Internet (напредно_ коришћење различитих алата и сервиса за он-лајн комуникацију, израду веб-сајтова, веб-дизајн)
 • LMS (Moodle), 
 • Wiki
 • Microsoft Windows Live услуге, 
 • Mahara - систем за објављивање портфолија, 
 • Serif DrawPlus, 
 • ArtWeaver
 • веб-алати: Google, Prezi, Evernote, Diigo, Pearltees, Symbaloo, Crocodoc, Delicious, Weblist
 • Wordpress
 • Примена веб 2.0. алата у настави

Радно искуство

 • Медицинска школа у Пожаревцу (од 1985. год. до данас)
 • Радно место:
  • наставник анатомије и физиологије (1985 - 1995)
  • наставник биологијe, ботанике, специјалне ботанике, специјалне зоологије и екологије и заштите животне средине (од 1995. до данас)

 • Образовни центар Велико Градиште (од 1981-1985)
  • наставник биологије и хемије (1981 - 1985)

Comments