Hydrologie‎ > ‎

Pompen of verzuipen

Zoals op vorige pagina uitgelegd, kan een groot deel van het water dat over de oever van de Lakemansplas is gelopen, niet meer terug naar de Gote Molenbeek en stroomt de Moorhoek binnen.

Normaal loopt het dan onder de spoorweg door, maar bij wateroverlast zoekt het water ook zijn weg via een (niet meer gebruikt) tunneltje:

Dit was de situatie op 13 november 2010 om 13 uur


20 uur later !!! Het is duidelijk dat er hier meer dan 1000 l/s water alleen al via deze weg op komst is.In 2003 had de gemeente schotten laten aanbrengen, om dit debiet te temperen, maar op 14 november was daarvan niets te zien. Blijkbaar waren ze "verloren" gegaan!

voor een overtuigend filmpje van de watermassa die op komst is:

10 dagen later waren er wel 2 schotten te zien:
If you want to tell people the truth, make them laugh, otherwise they'll kill you. (Oscar Wilde)

Dat zijn er nog 2 te weinig! Vraag is of die tunnel überhaupt nog moet blijven bestaan?En dan komt het water 20 uur na Steenhuffel in de wijk Sneppelaar terecht; het is zondag 14 november in de ochtend:

De buis van 40 cm onder de weg is veel te smal en het water stijgt tot het over de baan loopt; maar omdat ook de laatste 100 m tot aan de monding in de Kleine Molenbeek te smal is voor zo'n groot debiet blijft het water maar stijgen. 

Er zijn wel nog 2 extra afvoerbuizen (rode stippellijnen; klik voor grote versie), maar ook die zijn onvoldoende:Bovendien is een deel van de gracht grotendeels dichtgegroeid en al lang niet meer geruimd.


En omdat de (achter)kant van de huizen met de oneven nummers meer dan een halve meter hoger ligt dan de straat, blijft het niveau stijgen totdat de "kom" overloopt via de Bessembaan (het is ondertussen zondagavond 14 november):


In de nacht van 14 op 15 november 2010 staat dit gebied onder water:


Op 15 november is in Steenhuffel het water al weg, maar staat onze straat nog steeds blank:


Pas op 16 november is het waterpeil voldoende gezakt om weer met de auto te vertrekken:Het laatste water verlaat onze wijk (via een veel te kleine buis) op woensdag 17 november:
 


 klik hier voor een filmpje en  hier voor een ander filmpje