Actueel‎ > ‎

22 - 27 dec 2012

27 december 2012

23u30

De grote neerslaghoeveelheden van de voorbije week hebben in nagenoeg heel Vlaanderen tot niet kritieke overstromingen geleid. Op een beperkt aantal plaatsen was de situatie kritiek, maar grote problemen zijn uitgebleven. Vandaag is er een 5 à 15 mm  regen gevallen, waardoor langs enkele waterlopen opnieuw niet-kritieke overstromingen optreden. Kritieke overstromingen worden niet verwacht. De komende dagen worden er hooguit een paar mm regen verwacht, zodat de waterpeilen overal zullen kunnen dalen. In het Benedenscheldebekken kan het waterpeil van de Kleine Molenbeek ter hoogte van Hof Ter Bollen terug beperkt stijgen. Er worden voorlopig geen kritieke overstromingen verwacht, maar een verhoogde waakzaamheid blijft noodzakelijk. Ook langs de Grote Molenbeek in Londerzeel blijft een verhoogde waakzaamheid gelden. http://www.overstromingsvoorspeller.be

Ook in Sneppelaar bleef het peil nagenoeg constant

26 december 2012

10 uur:

geen regen van betekenis deze nacht. Het plaatselijke waterpeil daalt sinds gisteren morgen 1cm per 3 uren.
Stroomafwaarts (Zwaantje) blijft het peil stabiel boven het waakniveau. In Liezele nog steeds alarmpeil.

25 december 2012

9 uur:

Het waakpeil in Sneppelaar is stabiel gebleven (-10 cm). Geen problemen dus voor onze wijk. Toch haalde Londerzeel gisteren weer het nieuws.
Vannacht heeft het 5 mm geregend en onmiddellijk is dit weer te zien in Merchtem.
Al zovele jaren wacht Londerzeel op structurele oplossingen stroomopwaarts. Deze herfst is de VMM wel begonnen met een aantal bufferbekkens, maar een goedkeuring voor een bufferbekken in Breestraeten (Merchtem) zou opnieuw weer ingetrokken zijn wegens beroep van particulieren.

 Uit de infokrant van de VMM en de provincie Vlaams Brabant


24 december 2012

22 uur:

Vandaag heeft het nog niet geregend, waardoor de Molenbeek in Merchtem bijna terug haar normale peil heeft bereikt. Vannacht wordt er wel regen verwacht.
De Kleine Molenbeek in Liezele is wel nog steeds aan het stijgen met een debiet van meer dan 3 m³/s.
Ook de Grote Molenbeek op het Zwaantje staat al meer dan 36 uur boven het waakpeil en blijft nog zachtjes stijgen. (debiet 3,2 m³/s)
Wij zitten nog 10 cm onder het waakpeil, ook al stijgt het water nog 0,7 cm/uur.
Zonder de maatregelen van vorig jaar en die van gisteren zouden vele mensen in Sneppelaar kerstavond met zandzakjes en natte voeten hebben "gevierd"!!!!!!!

10 uur:

Het heeft vanacht maar 5 mm geregend.
In Merchtem is het peil nog steeds aan het zakken.
Maar er loopt nog steeds zeer veel water uit de Lakemansplasbeek over in de Moorhoek zoals dit filmpje toont.
Vorige jaren zou al het water dat u in vorig filmpje en onderstaande foto zag de Grote Molenbeek vaarwel zeggen en ongecontroleerd doorstromen via Moorhoek en Sneppelaar naar de Kleine Molenbeek;


Met als gevolg dat de Moorhoek en Sneppelaar deze morgen onder water hadden gestaan!
Toch zitten we hier nog meer dan 10 cm onder het waakpeil. (het stijgt nog wel met iets minder dan 1cm/uur)

De winterdijk en de gisteren aangelegde nooddijk doen duidelijk hun werk! Eindelijk !!!!!!!!! 

         
Foto links naar het noorden; foto rechts naar het zuiden.
Op de foto's staat het water achter de dijk 25 cm hoger; vroeger liep het water hier naar de Moorhoek en Sneppelaar !

  

Nooddijk aangelegd op zondag 23 december; foto richting oosten; het water dat van rechts (= noorden) komt, wordt verplicht om terug naar het westen te keren en achter de winterdijk te blijven.


Ongeveer 80 % van het water dat de Moorhoek instroomt, wordt door deze dijken terug naar de Grote Molenbeek gebracht. (filmpje nooddijk)


Omdat de nooddijk (voorlopig) maar 30 m lang is ipv 60 m, betekent dit dat er nog wel een deel achter de dijk ongecontroleerd overstroomt via Moorhoek en Sneppelaar naar de Kleine Molenbeek.


Dit filmpje toont de ongecontroleerde overstroom over de losweg naar Moorhoek en Sneppelaar (vanwege de veldbegroeing waren stevige laarzen nodig om de     overstroom te volgen; opletten als u dit ook wil proberen!)

En hier ziet u een deels gecontroleerde doorstroming naar de Moorhoek en Sneppelaar.

De werken om dit laatste te vermijden waren (eindelijk) vorige week gestart:


De bedoeling was om voor Kerstmis de losweg te verhogen tot aan de gele streep (+ 20cm):


Vanaf dan zou ook de laatste ongecontroleerde overstroming richting Moorhoek en Sneppelaar tot het verleden moeten behoren bij de neerslaghoeveelheid van deze periode.

Zie ook dit kaartje (oranje = nooddijk; bruin = winterdijk (2011); rood = geplande verhoging)

Dit betekent een extra buffergebied van ongeveer 4 hectare of 8000 m³ extra wat overeenkomt met een vertraging van 2 uur (1 m³/s) tot 20 uur ( 100 l/s)


Vanwege de beperkte overslag loopt in de Moorhoek het water op enkele plaatsen  over de straat:
            

In tegenstelling tot vorige jaren heeft de Moorhoekbeek (nog) geen zin om de oude spoorwegtunnel te gebruiken:


Omdat de Kleine Molenbeek nog steeds hoog staat kan het water uit Sneppelaar nog altijd niet weg via de Moorhoekbeek maar enkel via de 2 afvoerbuizen (rode stippellijn) naar de Bessembaan. Toch verwacht ik voor vandaag geen problemen.

In Herbodin en de Maldersesteenweg is er wel wateroverlast en is de straat afgesloten. Ook op de Lakeman kan je enkel door op eigen risico.

Rechteroever; dit water zegt vaarwel tegen de Grote Molenbeek en is via de Maldersesteenweg op weg naar de Kleine Molenbeek; wat een onlogische situatie!!!! Wanneer komt er ook hier een winterdijk op de rechteroever?
    Linkeroever; dit water zal terug in de Grote Molenbeek komen.
 Kruispunt Maldersesteenweg, Sneppelaar en Zwaantje23 december 2012

23 uur:

Het heeft sinds vanmorgen 5 mm geregend. In Merchtem is het water gestabiliseerd op 40 cm onder het waakpeil. In het Zwaantje staat het peil al 24 uur boven het waakpeil. In Sneppelaar staat het water nog 28 cm onder het waakpeil (het stijgt ongeveer 1 cm/uur)

16 uur:

In allerijl is de gemeente begonnen om een extra dijkje aan te leggen, zodat het water toch zoveel mogelijk achter de winterdijk moet blijven.
            Water afkomstig uit de Lakemansplas stroomt ongecontroleerd over de losweg


In de Moorhoek is er nog geen wateroverlast, maar bij de huizen liggen er wel al paletten met zandzakjes;

ook voor Sneppelaar zijn er de volgende 12 uur nog geen problemen te verwachten12 uur:

de dijk in Steenhuffel doet zijn werk: het water staat 20 cm hoger dan het weiland. Het teveel aan water loopt nu over in de Lakeman.


Het schommelwegje biedt al geen buffering meer:
De Lakemansplasbeek stroomt (100 m voor de monding in de Grote Molenbeek) al vlot over de oever: op weg naar de Moorhoek?


De Grote Molenbeek blijft wel binnen zijn oevers:In de Moorhoek ligt al wel een jaar een winterdijk langs de rechteroever,maar stroomopwaarts is er nog steeds (ondanks de belofte na de overstroming van november 2010) geen verhoging van de losweg waardoor veel water achter de dijk doorstroomt!!! Er was recent wel begonnen met de eerste werkzaamheden.

10 uur: 
De voorbije 48 uren is er meer dan 35 mm neerslag gevallen. 
In Merchtem wordt om 6 uur het waakpeil van 23 m overschreden:en in Malderen (Zwaantje) het waakpeil van 7,40 m. De situatie moet vanaf nu op de voet gevolgd worden.


Er is nu een regenpauze van minstens 9 uur. Daarna wordt opnieuw regen voorspeld.

Vorig jaar was dit de evolutie van het waterpeil:
wat dat voor Sneppelaar betekende kan u hier nog eens lezen


22 december 2012

Er is vandaag al meer dan 12 mm regen gevallen en ook voor komende nacht wordt er nog 10 mm voorspeld.
Dit zou geen problemen mogen geven. 
Zolang het waterpeil van de Grote Molenbeek in Merchtem geen 23 m TAW overschrijdt, gaf dat in het verleden geen probleem.
Comments