Welkom

Kroniek van een aangekondigde overstroming

Welkom

aan iedereen die net als wij te maken hebben gehad met de overstromingen van november 2010 (en eerder).

Op deze site vindt u veel informatie, foto's en filmpjes die iets trachten duidelijk te maken over de oorzaken en hopelijk ook oplossingen voor de speciale situatie van onze wijk Sneppelaar in Londerzeel.

Misschien is het omdat ik van opleiding wetenschapper ben, maar voor mij is het spreekwoord "meten is weten" ook in het dagelijks leven zeer belangrijk;

Vaak hoor je beweringen die niet gestaafd zijn door onderzoek en die toch hardnekkig blijven voortleven.

Ook over onze wijk heb ik zo'n beweringen gehoord, die ik heb moeten herzien omdat vaststellingen van de realiteit andere dingen aan het licht brachten.

Niets is zo leerrijk als tijdens een overstroming eens wat verder te gaan rondkijken. Veel van de dingen die ik toen gezien en gefotografeerd heb, vindt u terug op deze site.

Laat ons beginnen op een normale winterdag.

Wie in onze straat rondwandelt zal al gemerkt hebben, dat er één beekje is in onze wijk: de Moorhoekbeek. Deze loopt onder straat door aan het bosje ter hoogte van nr. 4.


In de zomer staat dit beekje meestal droog, in de winter loopt er normaal wel water door maar zelden meer dan een halve meter met een debiet van minder dan 50 l/s.

Wie de bron van dit beekje wil ontdekken, moet richting Moorhoek trekken. Twee km stroomopwaarts ligt het "brongebied".

Al het regenwater dat door de wijk Sneppelaar trekt, is dus afkomstig van de Moorhoek en Sneppelaar zelf en niet van de Grote Molenbeek en ook niet van de Kleine Molenbeek (= misverstand dat ik al een aantal keer heb mogen horen)

Hoe komt het dan dat dit onschuldige beekje al enkele keren veranderd is in een beek met een debiet van meer dan 1000 l / s?

kijk maar naar dit filmpje:


Om dit beter te begrijpen zullen we eerst even de hydrografische situatie van onze wijk schetsen: lees verder