News and Events‎ > ‎

"Brotherhood" by Sem. Mac Jason N. Bacalla

posted Sep 22, 2015, 2:01 AM by MOIC SMSC

Usa sa mga importanteng elemento aron ang usa ka seminaryo matawag nga seminaryo mao ang panag-inigsoonay sa mga seminarista o sa Iningles pa “brotherhood among seminarians”.  Importante kaayo ni siya nga kamatuoran sa seminaryo. Tinuod, kaming mga seminarista nagagikan sa mga nagka lain laing dapit ug probinsya, lain laing mga gigikanan ug batasan; apan diha sa seminaryo kami gi umol aron sa pagkighigala sa among kaubang mga seminarista. Kining maong panaghigalaay mas molawom pa ni siya sa pagdagan sa mga katuigan, dili lamang kami mga amigo kundi mga igsoon na sa usag-usa ilabi na gayud ang manag klasmeyts.

Bisan kung nangapari na, makita gayud gihapon kining kamatuorana. Adunay lahi nga klase sa panag amigohay ang matukod diha sa seminaryo ug kani madala pa ngadto sa pagkapari. Matod pa sa among mga formators sa seminaryo nga importante gayud kaayo ang among relasyon sa among mga klasmeyts kay sila ang mamahimo namong kadangpan panahon nga aduna kami’y mga panginahanglan ug mga kalisud diha sa among pagpangalagad pohon. Tinuod ug tataw kaayo kini sa mga kaparian nga hangtud karon kanunay gihapong maghugop sa ilang sa ilang mga batchmates sa seminario.

Niadtong Agosto 18, 2015, pagkahuman sa ordinasyon sa 14 ka mga bag-ong pari, gipahigayon pud ang ikaduhang Homecoming sa Seminario Mayor de San Carlos. Ubay ubay usab nga mga kaparian ug mga laygo ang nanambong sa maong kalihokan ug makadasig kaayo tan-awon ang panagsood nga nabuhi pag usab. Ang panag ambitay sa mga kasinatian, ang pagbalik tantaw sa kagahapon, ang mga katawa mao ang mga naghari sa maong selebrasyon. Usa gayud kato ka mabulokon ug mahinugdanon nga panagtipon.

Ang pagka seminarista “walang forever”.  Ang uban mangapari, ang uban maminyo, ug ang uban nag explore pa. Apan bisan pa niini, ang panaghigalaay ug panag-inigsoonay nga natukod diha sulod sa paril sa seminario maoy magpabilin sa kanunay.

PS...dili lang diay “brotherhood” oy, hasta pud diay “sisterhood” kay daghan pud nga mga extern students nga mga madre ug mga inahan nga nagtoon sa teoholiya.  So pwede ra gayud ang mga babaye nga motungha sa seminario, so welcome gayud sa seminario ang tanan!


An article published in Ang Bag-ong Lungsoranon

on September 13, 2015

under the heading "Sa Ibabaw ning Paril"

by Sem. Mac Jason N. Bacalla

Comments