News and Events‎ > ‎

BELONGINGNESS, Fr. Rogen Leyson

posted Sep 25, 2015, 7:07 PM by MOIC SMSC   [ updated Sep 25, 2015, 7:23 PM ]

BELONGINGNESS

Misa Pasalamat sa Seminario Mayor de San Carlos

Homily, SMSC Community Mass
September 22, 2015
Tuesday of the Twenty-fifth Week in Ordinary Time
Luke 8:19-21
 

May’ng gabie natong tanan!

Tingali nakurat mo nganong nag-Misa Pasalamat ko dinihi sa Balaang Seminario Mayor de San Carlos. Ug tingali ang uban wala lang nakurat, nagbagolbol usab pagkahibawo niining akong Misa Pasalamat dinhi karon. Ayaw lang kaayo mo padala sa inyong gibati nga kakurat kay the feeling is mutual. Nakurat sad ko nga gi-inivite ko nga mag-Misa Pasalamat dinhi. Nakapamalandong lang nuon ko nga hapit na gyud diay matapos ang kalibutan kay gipasulod na man ang usa ka hentil dinhi sa gipanalanginan nga padir.

Bitaw, concern kaayo ta og affiliation kay issue kaayo nato na ma-belong. Belongingness is a need all of us human beings have in common. Nahilakip gyud gani sa listahan sa hierarchy of need ni Abraham Maslow ang belongingness. Mao gani nga one of the most devastating experiences is to be rejected, to be disowned, to be told that you do not belong kay lagi sama sa oxygen, sa tubig ug sa pagkaon, kinahanglan nato ang belongingness para mabuhi.

It is a reality nga sa atong clergy aduna’s cluster-cluster, aduna’y nagkadaiyang pundok. Naa ang pundok sa mga elitist, ang pundok sa mga atleta, ang pundok sa nga socialista, ang pundok sa mga hangol sa gahum, ang pundok sa mga reklamador ug mga kritiko, ang pundok sa mga negosyante ug ang pundok sa mga walay pakabana. Naa usab ang pundok sa mga conservative, ang pundok sa mga progressive ug ang pundok sa mga moderate. Ambot asa kaha ko ma-affiliate niining mga grupoha. Kini nagsugod sa cluster-cluster se seminario nga naa ang pundok sa mga seryoso, ang pundok sa mga maldito, ang pundok sa mga ambisyoso, ang pundok sa mga babayn-ong ulitawo ug ang pundok sa mga collectors ug benefactors. And whether we like it or not, we have to choose to which group we have to be affiliated kay lagi we want to belong. Sakit sa buot kanang ingnon ka nga wala kay labot.

Tinuod aduna’y daghang pundok-pundok ang clergy o kaha diha sa seminario, apan there is only one vocation, one ministry that binds us all. Ug kana mao ang ministry of service. Ang kinabuhi sa pangalagad ang maghugpong sa tanang kaparian – pangalagad nga dili lang kutob sa prinsipyo kun dili makita sa akto. Ug ang maong kinabuhi sa pagpangalagad mao ang kinauyukan sa pagsunod ni Kristo kinsa mianhi dili aron alagaran kun dili aron moalagad. That is why the bottom line of sacramental brotherhood is no other than the bond to serve. We are brothers by the virtue of ordination, yes. But such brotherhood has no meaning without that unified vision and mission to serve.

Mao nga ayaw na mo kakugang ngano’ng naa ko dinhi karon kay I belong  here kay sama kaninyo aduna pod ko’y pangandoy nga andam ug tagana nga mangalagad nga mao’y gitudlo dili lang sa seminario mayor kun dili sa tanang seminaryo. Sila lamang nga mga wala mangandoy nga mangalagad ang walay labot dinhih.

Mao nga we build up and pray for rather scrutinize one another aron magmabungahon ang atong pangalagad. Ug labaw sa tanan atong iampo ang mga kaparian nga nawagtangan ssa kadasig sa pagpangalagad aron makaamgo sila sa kanindot sa pagbati nga ikaw ma-belong.


Comments