ข่าวประชาสัมพันธ์

 •  ส่งแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนนักศึกษา
 •  นักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดระดับชั้นปวช.3 จัดสัมมนาวิชาโครงการวิชาชีพในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาวิชา     การตลาดและโลจิสติกส
 • ข้อสอบ
 • นำเสนอ
 • การขนส่ง    ดาวน์โหลด

 ข่าวนักเรียน - นักศึกษา   

  • ถึง นักศึกษาปวช.3 และปวช.2 สาขาวิชาการตลาด 
   • ลงทะเบียนเรียนวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
   • เปิดเรียนวันที่ 15 พฤษภาคม 2561


ชมรมวิชาชีพการตลาดและโลจิสติกส์


ชมรมวิชาชีพการตลาดและโลจิสติกส์ข่าวครู - บุคลากร

 •      อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารงานอาชีวศึกษา                          ด้วยแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-portfolio) รุ่นที่ 2                          ห้อง Smart  Class  Room   อาคารศูนย์วิทยบริการ
 ภาพกิจกรรม

ยินดีที่มีวันนี้
สาขาวิชาการตลาดและโลจิสติกส์ รายชื่อศิษย์เก่า
ผลงานอาจารย์ผลงานนักเรียนเอกสารภายในดาวน์โหลดเอกสาร
https://sites.google.com/site/managereportfolio/thaneiyb-run