Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประเพณีรับน้องรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2558 
>> จัดขึ้นในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2558  ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง  รายละเอียด ♥♥

- กิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพ "สิงห์ขาว มินิมาราธอน 2015"
>> จัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณหน้าคณะรัฐศาสตร์ฯ ม.เชียงใหม่ รายละเอียด >>

Comments