รายชื่อโรงพยาบาล

โครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่: ศูนย์กลางการแก้ปัญหาบุหรี่และสุขภาพระดับชุมชน
ปี 2553-2554
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
สนับสนุนโดย  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ภาคกลาง 29 แห่ง
 ลำดับ ชื่อโรงพยาบาล อำเภอ  จังหวัด จำนวนเตียง 
 1  โรงพยาบาลกบินทร์บุรี  กบินทร์บุรี  ปราจีนบุรี  180
 2  โรงพยาบาลแกลง  แกลง  ระยอง  150
 3  โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์  เมือง  กาญจนบุรี  120
 4  โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน  พนมทวม  กาญจนบุรี  30
 5  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  เมือง  ปราจีนบุรี  505
 6  โรงพยาบาลทองผาภูมิ  ทองผาภูมิ  กาญจนบุรี  90
 7  โรงพยาบาลไทรโยค  ไทรโยค  กาญจนบุรี  60
 8  โรงพยาบาลนครปฐม  เมือง  นครปฐม  566
 9  โรงพยาบาลบ่อพลอย  บ่อพลอย  กาญจนบุรี  60
 10  โรงพยาบาลบางจาก  พระประแดง  สมุทรปาการ  60
 11  โรงพยาบาลบางบัวทอง   บางบัวทอง  นนทบุรี  30
 12  โรงพยาบาลบางปลาม้า  บางปลาม้า  สุพรรณบุรี  30
 13  โรงพยาบาลบางพลี  บางพลี  สมุทรปาการ  150
 14  โรงพยาบาลปลวกแดง  ปลวกแดง  ระยอง  30
 15  โรงพยาบาลป่าโมก  ป่าโมก  อ่างทอง  30
 16  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  เมือง  นนทบุรี  446
 17  โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี  หนองปรือ  กาญจนบุรี  30
 18  โรงพยาบาลโพธิ์ทอง  โพธิ์ทอง  อ่างทอง  30
 19  โรงพยาบาลมะการักษ์  มะการักษ์  กาญจนบุรี  240
 20  โรงพยาบาลเลาขวัญ  เลาขวัญ  กาญจนบุรี  30
 21  โรงพยาบาลวังจันทร์  วังจันทร์  ระยอง  30
 22  โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ  วิเศษชัยชาญ  อ่างทอง  30
 23  โรงพยาบาลสังขละบุรี  สังขละบุรี  กาญจนบุหรี่  30
 24  โรงพยาบาลสามโก้  สามโก้  อ่างทอง  30
 25  โรงพยาบาลสามพราน  สามพราน  นครปฐม  60
 26  โรงพยาบาลแสวงหา  แสวงหา  อ่างทอง  30
 27  โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น  นครชัยศรี  นครปฐม  90
 28  โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ห้วยกระเจา  อ่างทอง  30
 29  โรงพยาบาลห้วยพลู  นครชัยศรี  นครปฐม  60


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 39 แห่ง
 ลำดับชื่อโรงพยาบาลอำเภอ จังหวัดจำนวนเตียง 
 1 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 60
 2 โรงพยาบาลแก้งคร้อ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 60
 3 โรงพยาบาลเขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 30
 4 โรงพยาบาลคอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 30
 5 โรงพยาบาลค้อวัง ค้อวัง ยโสธร 30
 6 โรงพยาบาลคูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ 60
 7 โรงพยาบาลจังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด 30
 8 โรงพยาบาลจัตุรัส จัตุรัสชัยภูมิ 60
 9 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 30
 10โรงพยาบาลชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ 500
 11 โรงพยาบาลโชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 60
 12 โรงพยาบาลไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 30
 13 โรงพยาบาลซำสูง ซำสูง ขอนแก่น 30
 14 โรงพยาบาลทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี 30
 15 โรงพยาบาลเทพสถิต เทพสถิต ชัยภูมิ 30
 16 โรงพยาบาลธวัชบุรี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 30
 17 โรงพยาบาลนางรอง  นางรอง บุรีรัมย์ 150
 18 โรงพยาบาลนาโพธิ์ นาโพธิ์ บุรีรัมย์ 30
 19 โรงพยาบาลโนนคูณ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 30
 20 โรงพยาบาลโนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 30
 21 โรงพยาบาลบ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ 30
 22 โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 60
 23 โรงพยาบาลพุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ 60
 24 โรงพยาบาลไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ 30
 25 โรงพยาบาลภักดีชุมพล ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 30
 26 โรงพยาบาลยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 30
 27 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำดวน กระสัง บุรีรัมย์ 3
 28 โรงพยาบาลลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 90
 29 โรงพยาบาลวังหิน วังหิน ศรีสะเกษ30
 30 โรงพยาบาลวารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 60
 31 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 60
 32 โรงพยาบาลศรีรัตนะ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 30
 33 โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 30
 34 โรงพยาบาลสนม สนม สุรินทร์ 30
 35 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เมือง อุบลราชธานี 1,100
 36 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 60
 37 โรงพยาบาลเสลภูมิ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 60
 38 โรงพยาบาลหนองหงส์ หนองหงส์ บุรีรัมย์ 30
 39 โรงพยาบาลเอราวัณ เอราวัณ เลย 30


ภาคเหนือ 12 แห่ง
 ลำดับชื่อโรงพยาบาลอำเภอ จังหวัดจำนวนเตียง 
 1 กองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ แม่เมาะ ลำปาง 
 2 โรงพยาบาลขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 30
 3 โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล เมือง กำแพงเพชร 30
 4 โรงพยาบาลนาน้อย นาน้อย น่าน 30
 5 โรงพยาบาลพยุหะคีรี พยุหะคีรี นครสวรรค์ 30
 6 โรงพยาบาลแพร่ เมือง แพร่ 460
 7 โรงพยาบาลร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ 30
 8 โรงพยาบาลลอง ลอง แพร่ 60
 9 โรงพยาบาลวังชิ้น วังชิ้น แพร่ 30
 10 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย เด่นชัย แพร่ 30
 11 โรงพยาบาลสอง สอง แพร่ 30
 12 โรงพยาบาลสูงเม่น สูงเม่น แพร่ 60ภาคใต้ 18 แห่ง
 ลำดับชื่อโรงพยาบาลอำเภอ จังหวัดจำนวนเตียง 
 1 โรงพยาบาลกะพ้อ กะพ้อ ปัตตานี 30
 2 โรงพยาบาลควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 30
 3 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 60
 4 โรงพยาบาลตากใบ ตากใบ นราธิวาส 30
 5 โรงพยาบาลทุ่งยางแดง ทุ่งยางแดง ปัตตานี 30
 6 โรงพยาบาลทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 30
 7 โรงพยาบาลบางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช 335
 8โรงพยาบาลปัตตานี เมือง ปัตตานี 30
 9โรงพยาบาลพังงา เมือง พังงา 30
 10 โรงพยาบาลมายอ มายอ ปัตตานี 30
 11 โรงพยาบาลแม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี 30
 12 โรงพยาบาลไม้แก่น ไม้แก่น ปัตตานี 30
 13 โรงพยาบาลยะรัง ยะรัง ปัตตานี 30
 14โรงพยาบาลยะหริ่ง ยะหริ่ง ปัตตานี 30
 15 โรงพยาบาลศรีบรรพต ศรีบรรพต พัทลุง 30
 16โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เมือง สุราษฎร์ธานี 800
 17 โรงพยาบาลห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 90
 18 โรงพยาบาลอ่าวลึกอ่าวลึก กระบี่ 30


โรงพยาบาลที่เข้ารับการอบรมแกนนำแต่ไม่รับการสนับสนุนทุน
 ลำดับชื่อโรงพยาบาลอำเภอ จังหวัดจำนวนเตียง 
 1 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เมือง กาญจนบุรี 440
 2 โรงพยาบาลสิงห์บุรี เมือง สิงห์บุหรี่ 310
 3 โรงพยาบาลภูเขียว ภูเขียว ชัยภูมิ 90
 4 โรงพยาบาลหนองกี่ หนองกี่ บุรีรัมย์ 60