GRUPS PARROQUIALS

██ SERVEIS PER A TOTS (Transversals)

CONSELL DE PASTORAL PARROQUIAL

El formen un de cada un dels grups de la parròquia. Fa de coordinador entre tots. Procura que uns es coneguin amb els altres, s’informa del pla de curs, de les obres principals, del funcionament dels grups, dels recursos humans i econòmics.
Actualment el composen les següents persones:

 • Mn. Marcel Nsanzineza: President.
 • Anna M. Reguant: Secretària.
 • Enriqueta Prunés: Càritas.
 • Benet Torné: Obres i manteniment.
 • Rosa Oliveras: Pastoral Sanitària.
 • Gna. Montse Sala: Pregària 1r diumenge de mes.
 • Anna Santmartí: MIJAC.
 • Neus Mas: Catequesi.
 • Montse Càdiz: Economia i flors.
 • Montserrat Costa: Economia.
 • Teresita Beltran: Neteja, altars i arranjament del temple.
 • Chusé Lodois Sola: Full parroquial i divulgació, litúrgia i cants.

 • OBRES I MANTENIMENT

  Som unes quatre persones. Vam fer el projecte de l’ascensor que serveix tant per arribar a l’església com pel casal. S'ha arranjat la teulada, l'ascensor, s'ha pintat l'Església, hem remodelat  el cancell i anirem fent noves actuacions (campanar, façana...). Ens encarreguem del manteniment de l’església i els locals parroquials.

  ECONOMIA PARROQUIAL

  Som unes set persones. El tresorer recull les col·lectes i el que hi ha en les “caixetes”, les compta i les ingressa a les caixes, publicant-ho cada setmana. El grup es reuneix cada trimestre per fer el balanç i publicar-ho en un full apart. Uns altres del grup porten porten la comptabilitat perquè la parròquia pugui presentar els comptes nets davant del bisbat i de tothom que ens ho demani

  FULL PARROQUIAL I DIVULGACIÓ

  Som unes sis persones. Ens encarreguem de la confecció, impressió i divulgació del Full Parroquial, repartint-lo per les botigues i enviant-lo per correu a la gent de fora que està interessada. A més també fem el manteniment de la pàgina web i les xarxes socials, ens encarreguem dels murals de les Misses i de les diferents publicacions que poden sortir de la parròquia (tríptics, llibrets per a diferents celebracions, etc...).

  ██ LITÚRGIA I CULTE

  MONITORS I LECTORS

  A cada Missa festiva hi ha un monitor que és el responsable de coordinar els que llegiran lectures o pregàries, el cant, i cuida de tenir a punt el que es necessita per aquella celebració. El monitor indica el moment que s’ha de començar la celebració i serà el que assegurarà que, al acabar, els utensilis quedin desats, els llums i la calefacció apagats i l’església tancada.
  Si un dia ve un sacerdot de fora es troba, gràcies al monitor, amb totes les persones i els objectes a punt per la celebració.
  Els lectors de les lectures i de les pregàries són pregats de fer-ho per part del monitor de cada celebració.

  ANIMADORS DEL CANT

  Som unes dotze persones, que ens distribuïm entre la Missa anticipada del dissabte, la del diumenge i les de les festes principals, tocant diferents instruments (òrgan, guitarres, percusió...) i dirigint el cant amb l'assemblea. Es fa un assaig abans de començar a fi que els cants siguin dignes.
  A més comptem amb la col·laboració de La coral de Cantaires Navarclins i la Coral de l'Esplai, que participen el dia de Sant Valentí, el dia de la Residència, el Divendres Sant, i els dies que es fa la celebració al convent de Sant Benet (diumenges després de Sant Valentí i de Sant Benet).

  DISTRIBUÏDORS DE LA COMUNIÓ

  Som un grup de vint i quatre persones. Ajudem en la distribució de la Comunió a les diferents Misses i dirigim la Celebració de la Paraula dominical a la Residència d’Avis.

  PREGÀRIA DEL PRIMER DIUMENGE

  Aquest grup és una continuació del que es deia "Grup d'Oració i Amistat" i que l'havien promogut les Germanes Dominiques. Som una vintena llarga de persones. Ens trobem el primer diumenge de cada mes de 6 a 7 de la tarda al convent de les Germanes Dominiques. Dues persones diferents cada vegada han preparat la pregària i en fan còpia per als assistents. El tema de reflexió és ben divers, però es procura que sempre hi hagi salms, lectures de l’Evangeli i estones de silenci per aprendre a trobar Déu amb esperit comunitari en un to de lloança al Senyor.

  ██ ALTRES GRUPS

  CAPELLETES PER LES CASES

  Hi ha sis capelletes a trenta famílies per cada una. Els zeladors, que són els responsables de cada capelleta, cuiden que cada dia del mes la tingui una família diferent i que la imatge es mantingui. També recullen els donatius que la gent dóna. Som uns sis zeladors.

  ██ GRUPS D'ESTUDI I FORMACIÓ

  CATEQUESI

  Tota la catequesi de primer i segon (abans de la Primera Comunió) és familiar. Reunim els pares i els expliquem els temes que ells han d’explicar als seus fills/es. Després ens reunim amb els nens/es per posar en comú els que han preparat amb els pares. Catequista i pares es posen d'acord en l'hora.
  L’equip de catequistes està format per unes disset persones. Cada grup fa la catequesi seguint el llibre o uns quaderns proposats per la Delegació Diocesana de Catequesi. Durant el curs els nens, catequistes i pares fem unes Misses Familiars, especial pensades per a ells. D'aquest curs queden els dies:

  • Dissabte 12 de gener, a les 8 del vespre.
  • Dissabte 2 de febrer, a les 8 del vespre.
  • Dissabte 2 de març, a les 8 del vespre.
  • Dissabte 13 d'abril, a les 8 del vespre.
  • Dissabte 4 de maig, a les 8 del vespre.
  MIJAC

  És una entitat no lucrativa amb l’objectiu de contribuir en la formació de la llibertat i la solidaritat dels nois i noies de Navarcles. Els monitors saben que el més important del grup són els mateixos nois/es.
  L’organització d’activitats s’articula a l’entorn de diferents grups d’edats (de 6 a 14 anys) que es troben els dissabtes a la tarda; mitjançant excursions mensuals i l’organització d’uns campaments d’estiu el mes de juliol. També es participa en actes que s’organitzen a Navarcles, sigui de la Comissió de Festes, de la Parròquia i/o d’altres entitats. Actualment es mouen al MIJAC Navarcles més d’un centenar de nens i nenes. Els monitors són uns vint-i-cinc.

  ██ SERVEIS AL TEMPLE

  NETEJA

  Us haureu fixat que sempre trobeu l’església neta. Hi ha un grup de gent que alguns dies a l’any fa una neteja a fons i algunes persones fan una neteja gairebé diària. En total són unes setze persones que fan aquest servei.

  ALTARS

  Cadascú dels altars de l’església té uns responsables que els mantenen arreglats i amb les tovalles netes. Som uns dos o tres per altar.

  FLORS

  Som unes quinze persones. Cada setmana hi ha dos responsables de posar les flors a l’altar i al sagrari. Procurem que tots els diumenges de l’any hi hagi una ornamentació adequada i ens posem d’acord amb aquells que han de fer actes especials (casaments, batejos...).

  PESSEBRE

  Fa una colla d’anys que alguns artistes locals fan un pessebre que és molt celebrat i visitat fins i tot per gent de fora del poble. Aquí podeu veure una mica del treball que s'ha fet al Pessebre Parroquial.

  ██ SERVEI DE LA CARITAT

  CÀRITAS PARROQUIAL

  Som unes vint persones. Treballem per aconseguir que les condicions necessàries per al desenvolupament de cada projecte de vida sigui una realitat. Fem diferents serveis: atenció a la gent, servei als immigrants, distribució de roba i menjar, préstec de cadires de rodes i grues, enviament de contenidors d’ajuda, reforç d’estiu a nois i noies, alfabetització d’adults...
  Tenim representació al patronat de la Residència d’avis Ibada de Navarcles.
  Per més informació, aneu a la pàgina de Càritas Navarcles.

  VISITADORS DE MALALTS

  Som unes quinze persones. Ens trobem quatre o cinc vegades a l’any per fer una reunió. La nostra activitat va dirigida a les persones malaltes o hospitalitzades. En visitem aproximadament uns cent cinquanta (comptant-hi la residència, es clar). També fem visites esporàdiques a altres centres (hospitals, psiquiàtrics...).
  Organitzem activitats de formació per als visitadors i per als familiars dels malalts, obertes a tothom, que publiquem al Full Parroquial. Tenim especial cuita en recordar-nos de cada un del malalts i dels que els atenen, tant per Nadal (enviant-els-hi nadales) com pel Dia del Malalt, que nosaltres el celebrem pel juny.
  Cada dos anys organitzem una celebració comunitària de la Unció, en la que es distribueix el sagrament a unes cent vint persones.

  VISITADORS DE PRESONS

  Des de fa un temps hem creat un nou grup de visitadors de presons. Som unes vint-i-cinc persones de diferents pobles: Navàs, Balsareny, Artés, Santpedor, Manresa i d'aquí). Què hi anem a fer? Poca cosa. Acomplim aquella benedicció del Senyor, quan digué: «Veniu, beneïts del meu Pare... perquè estava presoner i em vàreu visitar» (Mt 25,35-36). És un honor per la nostra parròquia tenir uns voluntaris per escampar aquesta benedicció de Crist. Alguns del nostres voluntaris escriuen i reben cartes dels presos.