Makroekonomi STPM Bab 3


Kandungan
Bab 3

Bab 3
Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara
(Mengikut Analisis AS-AE)

Isi Pelajaran

Keseimbangan Pendapatan Negara Dalam Ekonomi 2 Sektor

 • Konsep Keseimbangan Pendapatan Negara.
 • Keseimbangan Pendapatan Negara Dalam Ekonomi Dua Sektor.
 • Maksud Ekonomi Dua Sektor.
 • Aliran Pusingan Pendapatan.
 • Suntikan dan Bocoran.
 • Rajah Aliran Pusingan Pendapatan Dalam Ekonomi Dua Sektor.

Muat Turun Nota Ringkas 3.1 di sini ME3.1.doc atau ME3.1.pdf

 • Ciri dan Fungsi Perbelanjaan Penggunaan Isi Rumah.
 • Ciri dan Fungsi Tabungan Isi Rumah.

Muat Turun Nota Ringkas 3.2 di sini ME3.2.doc atau ME3.2.pdf

 • Hubungan antara Pendapatan Negara (Y), Penggunaan (C) dan Tabungan (S).
 • Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan.
 • Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan.

Muat Turun Nota Ringkas 3.3 di sini ME3.3.doc atau ME3.3.pdf

 • Pelaburan Dalam Ekonomi Dua Sektor.
 • Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaburan.
 • Pelaburan Kasar (Ig), Pelaburan Bersih (In), dan Susut Nilai.

Muat Turun Nota Ringkas 3.4 di sini ME3.4.doc atau ME3.4.pdf

Muat Turun Latihan Objektif 3.1 di sini Latihan3.1 Soalan sahaja.doc atau Latihan3.1_Soalan_sahaja.pdf

Muat Turun Jawapan untuk Latihan Objektif 3.1 di sini Latihan3.1_Jawapan.doc atau Latihan3.1_Jawapan_.pdf

 • Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara Dalam Ekonomi Dua Sektor: Kaedah Jadual, Kaedah Rajah, dan Kaedah Penghitungan.

Muat Turun Nota Ringkas 3.5 di sini ME3.5.doc atau ME3.5.pdf

 • Pengganda: Maksud pengganda, faktor-faktor penentu perubahan AE, Kesan pengganda dengan kaedah jadual, rajah, dan pengiraan.

Muat Turun Nota Ringkas 3.6 di sini ME3.6.doc atau ME3.6.pdf

Muat Turun Contoh esei Ekonomi 2 Sektor di sini Perbelanjaan Penggunaan.doc dan esei pendek 2 sektor.pdf

Keseimbangan Pendapatan Negara Dalam Ekonomi 3 Sektor

 • Maksud Ekonomi 3 Sektor
 • Peranan Kerajaan Dalam Ekonomi
 • Huraian Aliran Pusingan Pendapatan Ekonomi 3 Sektor Kaedah Rajah
 • Aliran Cukai dan Aliran Perbelanjaan Kerajaan
 • Sumber Utama Hasil Kerajaan
 • Suntikan dan Bocoran Dalam Ekonomi 3 Sektor

Muat Turun Nota Ringkas 3.7 di sini ME3.7.doc atau ME3.7.pdf

 • Cukai: Definisi, Jenis, Bentuk Cukai Malaysia, Fungsi Cukai dalam Ekonomi Tiga Sektor, Kesan Cukai,
 • Perbelanjaan Kerajaan: Definisi, Jenis, Fungsi Perbelanjaan Kerajaan dalam Ekonomi Tiga Sektor, Faktor-Faktor Menentukan Perbelanjaan Kerajaan

Muat Turun Nota Ringkas 3.8 di sini ME3.8.doc atau ME3.8.pdf

 • Penentuan Keseimbangan Ekonomi Tiga Sektor Melalui Pendekatan Penawaran Agregat dan Perbelanjaan Agregat & Pendekatan Suntikan dan
  Bocoran; Keseimbangan Pendapatan Negara pada Tingkat Guna Tenaga Penuh.

Muat Turun Nota Ringkas 3.9 di sini ME3.9.doc atau ME3.9.pdf

 • Perubahan Perbelanjaan Agregat Dan Kesannya Terhadap Keseimbangan Pendapatan Negara, Perubahan Pungutan Cukai Dan Kesannya Terhadap Keseimbangan Pendapatan Negara.

Muat Turun Nota Ringkas 3.10 di sini ME3.10.doc atau ME3.10.pdf

Muat Turun Latihan Objektif 3.2 di sini Latihan3.2 Soalan sahaja.doc atau Latihan3.2 Soalan sahaja.pdf

Muat Turun Jawapan untuk Latihan Objektif 3.2 di sini Latihan3.2 dengan jawapan.doc atau Latihan3.2 dengan jawapan.pdf

Keseimbangan Pendapatan Negara Dalam Ekonomi Terbuka

Muat Turun Nota Ringkas di sini Keseimbangan Pendapatan Negara Dalam Ekonomi Terbuka.doc atau Keseimbangan Pendapatan Negara Dalam Ekonomi Terbuka.pdf

Nota Ringkas Bab 3 Tamat

Muat Turun Latihan Objektif 3.3 di sini Latihan3.3 Soalan Sahaja.doc atau Latihan3.3_Soalan Sahaja_.pdf

Muat Turun Jawapan untuk Latihan Objektif 3.3 di sini Latihan3.3 dengan Jawapan.doc atau Latihan3.3 dengan_Jawapan_.pdf

web tracker

Portal Rasmi SMK Serian: http://smkserian2008.googlepages.com/