ตัวอย่างแผนธุรกิจ แผนธุรกิจ business plan SMEs Franchise

SMEs Plannet ที่ปรึกษาธุรกิจ ผู้ให้บริการได้จัดทำ แผนธุรกิจ (Business Plan) แผนการตลาด (Marketing Plan) แผนการเงิน (Financial Plan) แผนบริหารจัดการ (Management Plan) การวิเคราะห์โครงการ (Project Feasibility Study) และ บริการงานด้าน งานวิจัย วิจัยตลาด รับวิจัยตลาด ให้กับภาคธุรกิจ เอสเอ็มอี (SMEs) แฟรนไชส์ (Franchise) การเขียนระบบงาน (system Design and Development) สำหรับ เอสเอ็มอี (SMEs) และ แฟรนไชส์ (Franchise)  การให้บริการด้านงานบัญชี จัดตั้งบริษัท วางแผนธุรกิจ วางระบบธุรกิจ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Business Manual) และบริการอื่นๆ ที่ท่านสนใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจ (Start Up Business)

ทาง SMEs Plannet ไ้ด้ทำการรวบรวม ตัวอย่างธุรกิจ ตัวอย่างแผนธุรกิจ หรือ แบบอย่างธุรกิจไว้มากมาย เพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาดาวน์โหลด นำไปศึกษาเพิ่มเติมหรือนำไปปรับใช้ในธุรกิจของท่านได้ เป็นอย่างดี 

หากมีข้อสงสัยหรือจะขอคำปรึกษาทางทีมงาน ยินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้น โดยสามารถติดต่อมาได้ทางอีเมล์ smesplannet@gmail.com 

ขอบพระคุณและสวัสดี 
Mr.Plannet
 คู่มือธุรกิจ แผนธุรกิจ (ลบ)
คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ_ภาคการค้า.pdf
ดู ดาวน์โหลด
คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ_ภาคธุรกิจการค้า 2490 กิโลไบต์เวอร์ชัน 223 ธ.ค. 2554, 17:34SMEs Plannet
คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ภาคการผลิต.pdf
ดู ดาวน์โหลด
คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ_ธุรกิจภาคการผลิต 999 กิโลไบต์เวอร์ชัน 223 ธ.ค. 2554, 17:37SMEs Plannet
คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ภาคธุรกิจบริการ.pdf
ดู ดาวน์โหลด
คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ_ภาคธุรกิจบริการ 838 กิโลไบต์เวอร์ชัน 223 ธ.ค. 2554, 17:41SMEs Plannet

ą
SMEs Plannet,
17 ธ.ค. 2554 13:25
Comments