2.พระจริยวัตร

 
 
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา กับพระจริยวัตร
อันเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน

 

    สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นพระราชธิดาองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ประสูติเมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ ณ พระที่นั่งเทพสถานพิลาส ซึ่งอยู่หลังพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง
    เมื่อมีพระชนมายุครบ ๑ เดือน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พร้อมทั้งพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าภาติกาเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี คำว่า "ภาติกา” แปลว่า หลานที่เป็นลูกของพี่ชาย เมื่อทรงพระเยาว์ประทับอยู่ ณ พระที่นั่งเทพสถานพิลาสตั้งแต่ประสูติ และเสด็จไปประทับ ณ ตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสุพรรณภาควดีในเขตพระราชฐานชั้นใน พระบรมมหาราชวัง เวลาผ่านไปประมาณปีครึ่งเสด็จย้ายไปประทับที่พระตำหนักสวนหงส์ พระราชวังดุสิต เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ พระตำหนักนี้เคยเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี ต่อมา พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี โปรดให้สร้างตำหนักใหม่บนที่ดินซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ พร้อมทั้งประทานนามว่า สวนรื่นฤดี และใน พ.ศ.๒๕๐๐ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ทรงซื้อที่ดินในซอยสุขุมวิท ๓๘ (ซอยสันติสุข) โปรดให้สร้างตำหนักเพื่อเป็นที่ประทับ ทรงขนานนามตามนามของตำหนักสวนรื่นฤดีว่า วังรื่นฤดี สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ โดยเฉพาะการสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ และการแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้งยังทรงพระอุปการะและทรงอุปถัมภ์องค์กรสาธารณกุศลทุกแขนงไว้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังทรงบำเพ็ญพระองค์เป็นแบบอย่างอันดีงามแก่ประชาชน ทั้งในด้านความเป็นไทย ความประหยัดมัธยัสถ์ การไม่ปล่อยเวลาว่างให้เปล่าประโยชน์ ความตรงต่อเวลา เป็นต้น
    พระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ที่ทรงตรงต่อเวลาควรแก่การสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง ในการเสด็จไปปฏิบัติพระกรณียกิจทุกครั้ง พระองค์จะเสด็จลงก่อนเวลาที่กำหนด เพื่อประทับรอรถยนต์พระที่นั่งและเสด็จออกตรงเวลา ทำให้เสด็จถึงที่หมายเพื่อปฏิบัติพระกรณียกิจได้ตรงตามกำหนดการทุกครั้ง แม้กระทั่งการปฏิบัติพระกิจวัตรประจำวัน ทุกเช้าจะทรงเทียบเวลาที่นาฬิกาข้อพระกรกับประกาศทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย และทรงปฏิบัติพระกิจวัตรเป็นเวลาเสมอมา นอกจากนี้ ไม่เคยทรงลืมความเป็นไทย ทรงนิยมและทรงภาคภูมิพระทัยในความเป็นไทยอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จากการที่โปรดทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมไทย ออกแบบและตัดเย็บในประเทศไทย โปรดรองพระบาท กระเป๋าทรงถือ และเครื่องพระสำอางที่ผลิตในประเทศไทย ทั้งยังโปรดน้ำอบไทย ทรงใช้น้ำอบไทยนับแต่พระชนมายุประมาณ ๑๐ พรรษา จนกระทั่งปัจจุบัน.
 

วิดีโอ YouTube

Comments