פירוט שעורי הקורס

פירוט שעורי הקורס
    smatab4866@gmail.com

תוכנית הלימודים המתבצעת


14 -=0 יום א   מרתון לקבוצה שנייה 
17=09  יום ד שיחת סיכום 
05-10  יום  ב חלוקת תעודות 
-------------------------------------

תוכנית הלימודים המתבצעת ‏‏(Responses)‏‏


Comments