✌ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11zJJ2ylpXE7M3o8AJMRSaVraempJ0YZho52cDlqZi7I/edit?usp=sharing https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oTaSJhSbP3TvgjXLfaEMi0zACo7dB5VK2XBYyKQQaSg/edit?usp=sharing