Khatam Terjemahan

                                                     [Previous] [Next] [Heme]

[12]  YUSUF, dari ayat 11~20;

11. Mereka berkata; “hai bapa kami ! mengapakah engkau tidak percaya kepada kami tentang Yusuf, pada hal sesungguhnya kami ini ikhlas kepadanya ?”.

12. “Kirimlah dia besok bersama kami, supaya ia makan makan dan bermain-main, dan sesungguhnya kami akan jaga dia”.

13. Ia berkata; “sesungguhnya menduka citakan daku, hal kamu mambawa dia, kerana aku takut bahawa dia akan dimakan oleh serigala, sedangkan kamu lalai daripadanya”.

14. Mereka berkata; “jika dia dimakan oleh serigala, pada hal kami banyak, sesungguhnya kami, kalau bagitu, adalah orang-orang yang rugi”.

15. Maka tetakala mereka pergi dengan membawa dia dan mereka bersepakat akan masuk kan dia kedalam sumur, maka mereka kerjakan, dan kami wahyukan kepadamya; “sesungguhnya engkau akan khabarkan kepada mereka tentang urusan ini, pada hal mereka tidak sadar.

16. Dan mereka datang kepda bapa mereka pada waktu petang sambil menangis.

17. Mereka berkata; “hai bapa kami ! sesungguhnya kami pergi berlumba-lumba, dan kami tinggalkan  Yusuf  dekat barang-barang kami, lalu dimakan dia oleh serigala, tetapi tentu engkau tidak akan percaya kepada kami, walau pun kami benar”.

18. Dan mereka katakan dibajunya darah palsu, ia berkata: “bahkan nafsu-nafsu kamu sanggup kamu mengerjakan satu perkara, maka urusan ku ialah kesabaran yang baik, dan Allah lah yang dimintai tolong atas apa yang kamu ceritakan”.

19. Dan datanglah orang-orang musafir, lalu ia hulurkan timbanya. Ia berkata; “Oh ! khabar baik ! ini seorang anak laki-laki !” dan mereka sembunyikan dia sebagai barang dagangan, tetapi Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan.

20. Lalu mereka jual dia dengan harga murah, iaitu beberapa darham yang dihitung, kerana adalah mereka orang-orang yang tidak suka kepadanya.


Sumber,
[] http://www.facebook.com/groups/160606227391766/doc/280803778705343

Following Twitter,
[] https://twitter.com/TolNaikLagi/status/689660711555829760


.
Comments