"รู้สึกตัว"

วิดีโอบันทึกการสอนเจริญสติ

โดย

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ณ วัดสนามใน

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘