พระธรรมเทศนา หลวงพ่อบุญเพ็ง กัปปโก

กราบขออภัย เนื่องจาก link ที่นำไปยังหน้าพระธรรมเทศนาของหลวงปู่บุญเพ็งในเว็บไซต์ aia.or.th ไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้ ทางเรา กำลังทยอยเพิ่มเติมธรรมเทศนาตามหัวข้อด้านล่างในเว็บไซต์นี้แทนอยู่ครับ

พระธรรมเทศนา

พระโสภณวิสุทธิคุณ (หลวงพ่อบุญเพ็ง กัปปโก)
เจ้าอาวาส วัดป่าวิเวกธรรม จังหวัดขอนแก่น
(เว็บไซต์หลัก http://www.aia.or.th/luangpor_boonpeng.htm)


    The Development of Tranquillity and lnsight Knowledge through Meditation on 26 August 2000

 
    "หลักการภาวนา" ณ วัดป่าวิเวกธรรม จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๐  
    "กองทัพธรรมภายในใจ" แสดงธรรม ณ วัดป่าวิเวกธรรม จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๐  
    "ความสงบยังความรู้ให้เกิดได้" แสดงธรรม ณ วัดป่าวิเวกธรรม จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๐  
    "ตั้งต้นปฏิบัติ" ในงานทำบุญคล้ายวันเกิดครบ ๗๑ ปี ณ วิหารวัดป่ากู่ทอง จังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒  
    "สมถะกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน" ณ วัดป่าวิเวกธรรม จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๒

 
   
ร่มโพธิ์ร่มไทร พิมพ์แจกในโอกาสทำบุญอายุครบ ๘๒ ปี หลวงพ่อบุญเพ็ญ กัปปโก เมื่อ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก

พระโสภณวิสุทธิคุณ (หลวงพ่อบุญเพ็ง กัปปโก)
เจ้าอาวาส วัดป่าวิเวกธรรม จังหวัดขอนแก่น
Comments