รวมคำสอน

ท่าน ก.เขาสวนหลวง

สำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวง (อุศมสถาน)
ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี

Image

 
1 อ่านใจตนเอง (ฉบับย่อ)
2 ท่านพุทธทาสกล่าวถึงฯ
3 พิจารณาให้ลึกซึ้งเข้าข้างใน
4 ฝึกอินทรียสังวรตามรอยพระ
5 ปรารภธรรม
6 ดูเกิดดับให้ติดต่อฯ
7 แนวทางปฏิบัติธรรม
8 จิตเป็นอิสระเพราะปล่อยวางได้
9 เขื่อนกั้นพรหมจรรย์
10 จงรักษาจิตให้สงบ
11 เพียรละพยศร้ายในสันดาน
12 ธรรมโอสถ
13 บันทึกจากคำบอกเล่าของผู้ปฏิบัติธรรม
14 ปรารถกับแขก
15 อ่านกายเข้าไปรู้จิตที่สงบ
16 วันเข้าพรรษา
17 ลักษณะเปรต และความพ้นจากเปรต
18 ศึกษาให้รู้ของจริง
19 หยุดคิดนึกปรุงแต่ง
20 ให้จิตมีวิหารธรรม
21 ฝึกฝนอบรมกายจิตอยู่ทุกอิริยาบถ
22 อย่าหลงเสน่ห์มาร
23 อารมณ์เป็นเงาลวง
24 งานก่อสร้างเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติด้านจิตใจ
25 ประวัติและปฏิปทา