หลวงปู่พระมหาปิ่น ชลิโตความเป็นพระเณรอยู่ที่ไหน


การฝึกตน


สอนกรรมฐาน


วันวิสาขบูชา


ความกตัญญูกตเวที


จิตผ่องใสย่อมเห็นจิตเศร้าหมอง


การเกิดเป็นมนุษย์เป็นได้โดยยาก


การเรียนปริยัติกับการภาวนา


ปฏิบัติจริง ได้รับรสจริง


หลวงพ่อมหาปิ่นกุสลาขอขอบคุณช่อง YouTube จาก Pongsak AreemA
Comments