หลวงปู่ฝากไว้ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

หลวงปู่ฝากไว้

บันทึกคติธรรมและธรรมเทศนา

ของพระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

รวบรวมบันทึกไว้

โดยพระโพธินันทมุนี

(อดีตพระครูนันทปัญญาภรณ์)

Comments