ฟังธรรมเทศนาแนวปฏิบัติจากครูบาอาจารย์

mp3 8kbps mono (1 MB)mp3 32kbps stereo (5 MB)
mp3 8kbps mono (5 MB)mp3 32kbps stereo (20 MB)
mp3 8kbps mono (1 MB)mp3 32kbps stereo (6 MB)
mp3 8kbps mono (7 MB)mp3 32kbps stereo (28 MB)
mp3 8kbps mono (1 MB)mp3 32kbps stereo (5 MB)
mp3 8kbps mono (3 MB)mp3 32kbps stereo (14 MB)
mp3 8kbps mono (4 MB)mp3 32kbps stereo (19 MB)
mp3 8kbps mono (5 MB)mp3 32kbps stereo (22 MB)
mp3 8kbps mono (3 MB)mp3 32kbps stereo (12 MB)
mp3 8kbps mono (1 MB)mp3 32kbps stereo (7 MB)
mp3 8kbps mono (2 MB)mp3 32kbps stereo (9 MB)
mp3 8kbps mono (3 MB)mp3 32kbps stereo (14 MB)
mp3 8kbps mono (1 MB)mp3 32kbps stereo (7 MB)
mp3 8kbps mono (3 MB)mp3 32kbps stereo (12 MB)
mp3 8kbps mono (1 MB)mp3 32kbps stereo (7 MB)
mp3 8kbps mono (3 MB)mp3 32kbps stereo (15 MB)
mp3 8kbps mono (2 MB)mp3 32kbps stereo (8 MB)
mp3 8kbps mono (2 MB)mp3 32kbps stereo (9 MB)
mp3 8kbps mono (2 MB)mp3 32kbps stereo (10 MB)
mp3 8kbps mono (1 MB)mp3 32kbps stereo (5 MB)
mp3 8kbps mono (3 MB)mp3 32kbps stereo (12 MB)
mp3 8kbps mono (7 MB)mp3 32kbps stereo (29 MB)

หมายเหตุ:

ไฟล์เสียงทั้งหมดอยู่ที่เว็บ http://palapanyo.com เว็บไซต์นี้แค่ทำ link มาเท่านั้น ขอขอบคุณไว้ณ ที่นี่
Comments